Úno 172020
 

Kontrolní výbor byl ustanoven na slavnostním zastupitelstvu 31. 10. 2018, kde byli jmenovaní i jeho členové:

 • Bc. Petra Guldová (KDU – ČSL)
 • Eva Jurášková ( ODS )- místopředsedkyně KV
 • David Thomas (SNK – Za Kravaře prosperující)
 • Mgr. Jana Kokešová (SNK – Nová Síla)
 • Mgr. Monika Kotíková (Ano 2011), která v dubnu 2019 rezignovala a nahradila ji
 • Iveta Königová (ANO 2011)
 • David Bitomský ( SPD )
 • Bc. Irena Sentenská (SNK – Jistota), byla zároveň zvolená předsedkyni.

Kontrolní výbor se v roce 2018 sešel dne 13. 11. 2018 v úterý a na svém jednání projednal:

 • Program jednání
 • Jednací řád, byl doporučen ZM ke schválení. RM nedoporučila ke schválení a ZM jej nepředložila.
 • Metodický pokyn 3/2009 pro své jednání jako doporučující postup dle MV
 • Byly stanoveny kompetence, jmenovaná byla zastupující osoba

Kontrolní výbor v roce 2019 se sešel pouze dvakrát a to 15. 1. 2019 a 19. 3. 2019. V Ostatních náhradních termínech 15. 5. 2019, 24. 9. 2019 a 28. 11. 2019 nebyl kontrolní výbor usnášení schopný, vždy chyběli nejméně 3 členové z důvodů dlouhodobé nemocenské nebo jen zapomněli a dodatečně se omluvili nebo jiné pracovní povinnosti jim nedovolily se jednání zúčastnit popř. se neomluvili a nepřišli .

Na dvou konaných jednáních se projednalo:

 • Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva města Kravaře bez připomínek
 • Kontrola došlých faktur v Aquaparku Kravaře v souvislosti s dotací na opravu jednotky MAR, bez nedostatků
 • Plán činnosti na rok 2019
 • Jednací řád byl doplněn a doporučen ke schválení, ZM jednací řád schválilo pro všechny výbory zastupitelstva

Na jednání dne 19. 3. 2019 bylo jednáno ve věci:

 • Volba místopředsedkyně výboru dle jednacího řádu
 • Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva, nebylo shledáno žádných nedostatků
 • Kontrola smlouvy o veřejném osvětlení v Kravařích.

Kontrolou bylo zjištěno: z odběrného místa na Kostelní ulici jsou napojeny sloupy veřejného osvětlení z východní částí Kostelní ulice a sloupy veřejného osvětlení na soukromém pozemku BULLY a to v rozsahu 20 sloupů zajišťující osvětlení parkoviště a příjezd ke sportovišti (nafukovací hale). Pro toto napojení není uzavřená mezi městem Kravaře a Bully arénou žádná smlouva o odběru el. energie a v minulosti nikdy neexistovala Město Kravaře tedy od roku 2008 platilo odběr el. energie za společnost Bully aréna. Finanční částka nikdy nebyla vyčíslená.

Doporučení KV:
Město Kravaře uzavře smlouvu na dílčí odběr el. energie s Bully arénou a vyčíslí finanční částku za realizovaný odběr za dobu nejdéle možnou. Situace bude dále řešena s ČEZ, možnost samostatného odběru z odběrného místa.

K 31. 12. 2019 Město Kravaře s Buly Arénou smlouvu o veřejném osvětlení nepodepsalo a situaci neřešilo.

Další jednání Kontrolního výboru jsou svolány na rok 2020.

Zpracovala dne 20.1.2020

Bc. Irena Sentenská
Předsedkyně KV

Zobrazeno: 87 krát