Pro 102020
 

Zastupitelstvo se konalo ve Farním sále v 16.00 hodin dne 9.12.2020 za účastí 19 zastupitelů. Poslední zastupitelstvo v letošním roce je vysíláno on-line.

Začínáme běžnými formalitami. Ustanovuje se komise pro vypracování usnesení, bereme na vědomí usnesení Rady města, Kontrolního a Finančního výboru. Vítáme hosty, právníky za Bully Arénu JUDr. Bernartíka a právníka za Město Kravaře JUDr. Klecha.

Dotace příspěvkovým organizacím schvalujeme jednohlasně.

Rozpočet. Je napaden za špatné sestavení, za to, že město špatně hospodaří a neví, že částka na koupi podílu aquaparku v rozpočtu není zahrnutá. Vedeme diskuzi a Jistota se zdržuje hlasování.

Problém nastává rovněž u projednávání návrhu na vypořádání majetku mezi aquaparkem a Bully Arénou. Dohadujeme se o pozemku parkoviště. Právníci neví, že spodní vrstva je v majetku města, vrchní vrstva je Bully. Berou si čas na vyjasnění. Přestože se nebudou zatím uzavírat žádné dohody, ve hře je i cena. Prosperita nesouhlasí s principem prodeje a velkou zátěží města, přesto s návrhem souhlasí. Starostka čte dopis zastupitelům od pana Ing. Herberta Kahlera (Waterloo). Reaguje JUDr. Klech. Obhajuje návrh, který Jistota nepodpořila.

Poslední informace: Uzávěra v Komárově bude zrušena 18.12.2020, z Bully hotelu bude Alzheimer centrum, sportoviště a restaurace zůstane zachována, počty nakažených v ORP Kravaře (9 obcí) nyní klesají.

Co říct na závěr. Budu zde citovat svého kolegu pana Ing. Herberta Kahlera „…. A taky to, zda už samo vyjednávání o částce vyšší, než schválené zastupitelstvem nebylo porušením zákona“. (článek Waterloo, konec prvního odstavce). Ať to pan Klech obhajuje jak chce, on kůži na trh nenese. Opět potečou nemalé městské peníze do Koutů. Něco je špatně.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 197 krát