Dub 302021
 

Proběhlo dne 28.4.2021 v počtu 15 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné. Po úvodních formalitách jako je určení ověřovatele zápisu, schválení návrhové komise, schválení programu. Doplňujeme bod k dotacím. Na vědomí bereme Inventarizační zprávu, zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění úkolů minulého zastupitelstva. Prodáváme a převádíme pozemky. Schvalujeme novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Důležitý závěr.

Informace o dotacích. Co vše si nyní město bude moci dovolit realizovat z peněz, které patří městu po vrácených půjčkách, v návazností na kotlíkové dotace. Peníze budou použity na realizaci projektů souvisejících s životním prostředím v obci, jako je třeba úprava parku apod.

Přehled dalších dotací představuje paní Mrkvová, pracovnice MěÚ v Kravařích. Ještě v letošním roce by měl být upraven vstup do budovy MěÚ v Kravařích, MŠ Petra z Kravař a roh Tyršové a Náměstí, které by mělo sloužit jako parkoviště.

Důležitou debatu vyvolalo organizování Odpustu.

Starostka města vyzvala zastupitelé, aby se vyjádřili k problematice, popř. navrhli nějaké řešení. Vystupuje paní Nedělová, která navrhuje zrušení letošního Odpustu. Následně předkládá návrh vedoucí kultury paní Chřibková. Uvádí několik návrhů, všechny mají něco společného. Vytvořit několik lokalit, třeba i oplocených, popř. i s platnou zpoplatněnou vstupenkou hypoteticky 200 Kč, vždy jen pro přesně stanovený počet lidí. Rozdělit lokality na zámek, Farnost Kravaře a omezit vše i dobou konání. Stále je nutné dodržovat přesně hygienické předpisy jako je vzdálenost osob, dezinfekce rukou apod.

Další diskuze se týká prodeje odstavné plochy na náměstí. Tato plocha byla prodána majitelem Vietnamci (jméno neznám, proto ho nemůžu uvést). Pan Lusar se ptá vedení města, proč pozemek nekoupili? Nestarají se o obyvatele Kravař a cpou 36.mil do Koutů, uvádí.

Na úplný závěr informace o terapeutické dílně, která vznikne na Novodvorské ulici a bude sloužit jako sociální služba pro občany ORP Kravaře, přednesl pan tajemník.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 204 krát