Dub 242016
 

Jednání zastupitelstva se účastnili téměř všichni zastupitelé. Chyběla jen MUDr. Sylva Náhlíková (SNK – Prosperita) a Martin Schwarz (ANO). Po úvodních formalitách došlo na schvalování dotací.

Sdružení Buly aréna 600 tis. Kč, Farní úřad Kravaře 400 tis. Kč, MFK (Městský fotbalový klub) 400 tis. Kč a hasiči Kravaře 80 tis. Kč, to je výsledek hlasování. Ostatní malé spolky budou řešeny Radou města, popř. Zastupitelstvem, pokud jejich požadavek bude vyšší než 50 tis. Kč.

Zamítnut byl příspěvek sportovnímu klubu ve škole a tenisovému spolku, který je součástí SK Kravaře.

Předseda tenisového spolku vystoupil, aby přítomné informoval o svém požadavku. Odpovědí mu bylo vyjádření radního, se kterým opozice nesouhlasila a hlasováním to dala najevo. Celý jeho projev v nás vyvolat dojem, že pokud nejsou malé spolky schopny sehnat si sponzory, jsou jen přítěží města, navíc, když nevychovávají žádný dorost. Co na tom záleží, že nemají peníze na soutěže a pro děti?

Proč byly předloženy jen dotace velkým spolkům, které by prý mohly mít do termínu příštího zastupitelstva (červen 2016) existenční problémy, se můžeme jen domýšlet.

Na veřejnost nyní prosakuji informace o tom, že spolky ve spojitosti s JISTOTOU, tentokrát „spláčou nad výdělkem“.

Pak došlo na různé odkupy a směny pozemků. Jen polovina jednoho pozemku v Kravařích – Koutech u kostela, bude s největší pravděpodobnosti městem prodána neboť parkoviště, dle Prosperity, je drahá záležitost a pro mše v kostele stačí parkovací místa u Bully arény. Těch seniorů, kteří budou docházet do kostela je nám líto.

Pak už jen diskuze p. Volníkové a odpovědi koalice, jako vždy úsměvné.

Bc. Irena Sentenská, JISTOTA

Zobrazeno: 105 krát