Dub 282017
 

Sešli jsme se v počtu 20 zastupitelů, omluven byl pan Mgr. Josef Melecký (ODS). Po úvodních formalitách byly vzaty na vědomí zprávy o činnosti městské policie, o bezpečnostní situaci v rámci území města Kravař a závěrečná zpráva o drogové prevenci v Kravařích.

A pak už se jednalo o jednotlivých bodech – Směrnice pro odpadové hospodářství, dotace spolkům, domovu důchodců, škole a Buly na soukromé dětské hřiště.

Emoce se zvedly při schvalování dotace pro Buly. U mikrofonu se střídali jak občané, tak zastupitelé. První příspěvek měl pan Petr Jochim, který vysvětlil, proč KDU-ČSL bude hlasovat pro přidělení dotace. Pan Ing. Milan Rostek hovořil nejen o této individuální dotaci, ale také o dvou dlouhodobých dotačních smlouvách mezi městem a Buly arénou, na základě kterých tečou finance směrem k Buly aréně. Ročně to činí cca 4 miliony Kč. Mgr. Sandra Rostková vyzvala zastupitele, aby zvážili své kroky, neboť může dojít k zahájení jednání orgánů činných v trestním řízení v případě, kdy celou věc projedná evropská komise, která k tomu může dát pokyn.

Reakce na sebe nedaly dlouho čekat. Ostré názory donutily Aloise Hadamczika na chvíli opustit jednání zastupitelstva.

S příspěvkem vystoupili i naši zastupitelé. Irena Sentenská s dotazem, zda pan Alois Hadamczik požádal o dotace okolní obce a proč ne a Herbert Kahler upozornil, že Buly aréna dostala z města od počátku své činnosti hrozivých 140 až 150 miliónů korun. Město nemá hřbitov, má neupravené náměstí, nemá dořešenou dopravu. Za těch 140 milionů by byl hřbitov i náměstí a další.

Padl protinávrh. Strana ANO 2011 navrhla převedení dětského hřiště za symbolickou korunu na město Kravaře. Pan Hadamczik si nechce nechat diktovat za kolik peněz svůj majetek převede. Jeho představa by byla 200 000 za rok pronájmu. Protinávrh podporu zastupitelů nezískal, zato dotace 700 000 pro Buly arénu ano. V poměru 11:8.
Další hlasování proběhla v klidu, ale diskuze byla opět bouřlivá.

Mgr. Petr Sander, přednesl svůj případ, obecně známý z Černých ovcí a ptal se, proč nebyla otisknuta jeho reakce na starostčin článek v Besedníku. Podle vedení jeho příspěvek zkoumá právník. A pak snad se něco otiskne. Občanka Kravař, paní Tielová upozornila na parkování vozidel po celých Kravařích a chtěla, aby vedení města vyzvalo majitele aut k parkování na vlastních pozemcích.

Pan Karel Peterek vyzval zastupitele ke spolupráci, jak uvedl je toho na něj hodně. Herbert Kahler konstatoval, že vztahy mezi SK a MFK jsou záležitostí těchto dvou subjektů a zastupitelé nemohou do nich zasahovat.

V diskuzi paní Bc. Irena Sentenská informovala zastupitele o tom, jak ji město poskytuje lépe řečeno neposkytuje informace. Město vydá zmatené rozhodnutí, žadatel se odvolá, krajský úřad rozhodnutí zruší, pošle městu návod, jak má rozhodnutí napsat, město to ale nerespektuje, napíše další zmatené rozhodnutí, žadatel se odvolá…. a tak pořád dokola. Její příspěvek najdete v úplném znění zde. My jsme zatím v pátém kole, obdobně je na tom pan Sander, ten je zatím ve třetím.

A také jsme se dočkali uznání pana Josefa Sandera. Prý naše stránky jako jediné informuji o dění v Kravařích.

Vyjádření pana Aloise Hadamczika v Mf DNES bylo vedením města označeno za novinářskou dezinterpretaci a kachnu.

Zasedání trvalo více než tři hodiny, bylo bouřlivé a tak nám promiňte, že zde není úplně všechno. Jedna věc se ale táhla celým zastupitelstvem jako červená niť. Na jedné straně dětské hřiště u Buly, které polyká městské miliony a na straně druhé ostatní opomíjená hřiště.

Chceme ještě poděkovat za aktivitu a přízeň paní Volníkové, panu Zdeňku Boháčovi, Gerhardu Hahnovi, Petru Sanderovi, Josefu Sanderovi a dalším zúčastněným. Pomáhá nám to v naší práci.

Irena Sentenská
Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 506 krát