Čvn 272019
 

se sešlo 26. června 2019 v počtu 19 zastupitelů. První jednání, které je natáčeno, jen nevíme, kde a kdy bude promítáno.

Program byl doplněn už na pracovním jednání dne 24. 6. 2019. Pracovní jednání bylo dobrovolné, přesto se většina z nás v jednací síni sešla. Neprobíralo se nic jiného než na oficiálním zastupitelstvu, což paní starostka všem vysvětlila.

Přesto paní Ing. Šárka Nedělová navrhla doplnění programu o bod – počet členů v Radě města. Vedla se rázná diskuze. Pak už se jednalo. Navrhovala se návrhová komise, určená byla zapisovatelka. A hlasovalo se.

První velká diskuse se vedla o počet členů Rady města. Zastupitelé zastávali názor, že určitě po vyjednávání budou 2 členové Rady doplněni. Spor vyústil v ukončení účastí paní Ing at Ing. Š. Nedělové na jednání zastupitelstva. Zůstala sedět mezi veřejnosti.

Další diskuze se vedla ohledně aquaparku. Byla navržena tři řešení. Zastupitelé se na pracovním zastupitelstvu dohodli, že maximální cena, za kterou může město většinový podíl od Buly koupit je 20. mil. Kč. Pan Ing. Andreas Hahn pak tlumočil slova pana A. Hadamczika, který žádá 20. mil. Kč hned při podpisu smlouvy, 10 let 3.100 tis. Kč. Nastává bouřlivá diskuze. Jistota se zapojuje. Ze zastupitelstva odchází paní Mgr. Sandra Hradilová. Je nás jen 17 přítomných.

Bereme na vědomí rezignaci místostarostky paní Mgr. Sandry Hradilové a pana Ing. Milana Rostka. Oba z Nové Síly. Žádná diskuze, žádné vysvětlování.

Závěr, konec, rozloučení s panem farářem.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 284 krát