Dub 272019
 

Již 5té zasedání se konalo 24. 4. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva. Sešli se téměř všichni zastupitelé, chyběla jen paní MUDr. Náhlíková a pan Lukáš Glabasnia.

Slavnostní slib skládal pan ing. Andreas Hahn a usedl na dřívější místo pana Ing. Herberta Kahlera.

Pak běžný úvod, návrhová komise, kontrola minulého zastupitelstva, usnesení rady na vědomí a pak už jen projednávání všech podstatných záležitostí.

Dotace z rozpočtu města, důležitý bod pro všechny příjemce.

Bully Aréna žádá o 3.100.000 Kč. Vede se diskuze, vystupuje pan Heribert Sentenský, uvádí, že se dětské hřiště neotevře a aquapark na podzim zavře. Opět tlačí zastupitelé do kouta. Vystupuje místostarosta Martin Schwarz, který dohlíží na Dotační výbor. Závěr: zastupitelé neschvaluji dotaci v požadované, ani v jiné výši. Důvod – špatná komunikace, neúplné podklady.

Všechny ostatní dotace byly schváleny, např. SK Kravaře obdrží 200. tis. Kč, farnost Kravaře 350. tis. Kč, SDH 114 tis. Kč apod. Spolkům schvalovala dotace rada, neboť se jednalo o částky do 50. tis. Kč.

Předkládají se zápisy z kontrolního výboru a dotačního výboru. Zastupitelstvo je bere na vědomí.

Pak už jen prodeje, směny a narovnávání pozemků.

Závěrem jsme byli pozváni na akce CVČ a svěcení varhan. Poslední informaci podala místostarostka o chystaném On-line vysílání všech zastupitelstev. Zatím bude probíhat jen přímé vysílání, které nebude možné pustit si ze záznamu. Časem se uvidí, zda bude žádoucí i záznamové zařízení. Zkušební provoz bude zahájen v červnu 2019 a finančně město zatíží jednorázovou částkou 30.ti.Kč.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 241 krát