Lis 292019
 

Náročné diskuze.
Se vedly na 10. jednání zastupitelstva dne 27.11.2019.

Úvod je vždy stejný, schvalujeme návrhovou komisi, bereme na vědomí různé zápisy z Rady, komise a pod.

Pak nejdůležitější 3 body programu – řešení Aquaparku v Kravařích.

Hodně se diskutuje – téměř neustále připomínkuje pan Ing. Herbert Kahler. Hovoří k věci. Střídá se s Ing. Milanem Rostkem a paní Mgr. Sandrou Hradilovou. Zapojuje se paní Ing. et. Ing. Šárka Nedělová a vlastně celá „Prosperita“, která naopak hájí zájmy Buly. Všichni ostatní máme stejný cíl. Dohodnout nejlepší podmínky pro odkoupení podílu Buly. Nakonec si koalice schválila odkup za 30. mil. Kč. Zda to bude akceptovat i druhá strana, nejsem přesvědčena. Aby mohl být majetek rozdělen, bude podána žaloba k soudu.

Druhým velkým problémem bylo řešení sankce za špatně postavený plot na školním hřišti. Současná koalice navrhuje prominutí sankce, za podmínky, že koupi materiál na opravu za cca 70.000 Kč a firma plot opraví. Když si představíme, že sankce činní 3.100 Kč za den a reklamace probíhá už rok, umíme si představit, jak velká by tato částka mohla být. Špatní hospodaří v koalici. Vítězí zdravý rozum. Kauza půjde k soudu.

Nakonec schvalujeme kotlíkové dotace, příspěvky příspěvkovým organizacím a jména dvou ulic.

Pak už jen diskuze z řad občanů a gratulace k životnímu jubileu paní Evě Juráškové.

Bc. Irena Sentenská
Jistota Kravaře

Zobrazeno: 232 krát