Dub 262018
 

Dotace z rozpočtu města…
…Byl jeden z bodů městského zastupitelstva dne 25.4.2018.

Je nás jen 16 přítomných zastupitelů, opozice má přítomno 7 zastupitelů.

Běžné formality z úvodu – návrhová komise, ověřovatelé zápisu. Přichází schválení programu. Opozice navrhuje doplnění o bod – jednání o setrvání ve sdružení Bully arény. Rozšířený program je schválen, bod pro opozici.

Bereme na vědomí jednání rady, závěrečnou zprávu Městské policie Kravaře, Zprávu o drogové problematice v Kravařích, o komunitní plánování v roce 2017. Měníme pozemky, rušíme předkupní práva pro realizaci dražby apod.

Na pořadu je dotace z prostředků města pro spolky. O dotaci si požádal i ředitel Aquaparku a to o částku 850.000 Kč na výměnu jednotky MaR. Žádost strohá, dvě věty. Náš zastupitel pan ing. Herbert Kahler žádá o doplnění revizní zprávy, popř. doklad, ze kterého bude zřejmé, že výměna je nutná. Ředitel pan Bc. Vít Odstrčil uvádí, že jednotka je ve špatném stavu, náhradní díly se již nevyrábějí od roku 2015. Chceme doklad o neopravitelnosti, chceme podklad k ceně, chceme průkaznost tvrzení. Slova se ujímá pan Ing. Andreas Hahn, pan Ing. Petr Muczka, pan Alois Hadamczik. Řeči se vedou jen ne ke konkrétní problematice, dokonce se dovídáme, že se nejedná jen o výměnu jednotky, ale i o krytí ztrát. Dotace není schválená.

Probíráme doplněný bod. Žádáme, aby město zaujalo jasné stanovisko ke smlouvám s Bully arénou, kde výpovědní lhůta je jeden rok. Je nanejvýš nutné, aby se město začalo chovat jako správný hospodář svých financí. Slyšíme již po několikráte proti argumenty. Rozhovor za opozici vede pan Ing. Milan Rostek. Naše argumenty jsou jasné, město po výpovědi smluv bude platit na provoz aquaparku 3/8 z částky ( je majitelem 3/8 majetku ) a Sdružení 5/8, tedy podmínky dle občanského zákoníku. Rozhovory nabírají na intenzitě, napomínáme vedení, ať se zdrží arogance. Je navrženo usnesení – výpověď smluv se sdružením Bully arény. Návrh není schválen, někteří zastupitelé žádají materiál a pracovní schůzku.

A závěr – nikdo z nás netouží zavřít sportovní areál, chceme se jen podílet tou částkou, která městu přísluší dle výše majetku. Někteří koaliční zastupitelé v tom stále nemají jasno.

Bc. Irena Sentensá
JISTOTA

Zobrazeno: 268 krát