Čvn 262017
 

Bylo nás jen 16, po prvním příspěvku pak 15, pan Alois Hadamczik si vyřídil svoje a odešel. My ostatní jsme pracovali i za něj.

Schvalovali jsme závěrečný účet Svazu obcí Hlučínska, závěrečný účet města Kravaře, kotlíkovou dotaci občanům a stanovili cenu stočného.

Hlavní bod zastupitelstva, první v pořadí – Městský fotbalový klub si vyžádal diskuzi mezi panem Hadamczikem, starostkou města paní Mgr. Monikou Brzeskovou a panem Karlem Peterkem, který přednesl svůj návrh a přečetl prohlášení. Do diskuze se zapojil i náš zastupitel pan Ing. Herbert Kahler, který reagoval na přednesené příspěvky. Požádal, jako statutární zástupce SK Kravaře, o svolání schůzky za účasti starostky, místostarostů a MFK Kravaře ve věci převedení fotbalového stadionu na město. SK Kravaře usiluje o tento převod již od roku 2014 a zdá se, že tentokrát je zájem i ze strany města. Spokojenost na všech stranách.

A pak už jen gratulace paní Mgr. Monice Brzeskové starostce města a paní MUDr. Sylvě Náhlíkové, zastupitelce k jejich životnímu jubileu.

Zastupitelé JISTOTY se ke gratulaci připojili.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler

Zobrazeno: 184 krát