Bře 122022
 

Poslední Zastupitelstvo města

se konalo dne 9.3.2022 nejprve v počtu 17 zastupitelů, postupně se připojili ještě 2 zastupitelé. Po absolvování běžných záležitostí jsme schvalovali program zastupitelstva. Vystoupila jsem s dotazem, proč nebyl do programu projednávání zařazen i dopis paní Margity Filipové (adresovaný zastupitelům města v prosinci 2021), se žádostí o úpravu značky na Náměstí, který nedostal žádný zastupitel a zda je připraveno k tomuto usnesení. Program doplněn  o tento bod nebyl. Prý bude vysvětleno v diskuzi.

Pak se jako obvykle směňovalo, prodávalo a uzavíraly různé smlouvy. Schvalovaly se dotace. Byly jednohlasně všechny schváleny. Další bod o převodu pozemků od státu, přiměl pana Ing. Rostka k diskuzi, že cítí, že všichni zastupitelé byli uvedeni v omyl na prosincovém zastupitelstvu, kde paní starostka města zastupitelé mylně informovala o majetku bývalých stavebnin. Přišli jsme o majetek, který mohlo město využít. Možná její osobní zájem.

Jedním z posledních bodů bylo zajištění Kravařského odpustu. Program představila paní Ing. Silvie Hříbková (vedoucí kultury). Program jistě hodnotný, ale jak bylo vidět, zastupitelé tím neohromila. Jediné, co zastupitele zajímalo bylo, proč není Odpust 4 dny, tak jak je jeho dlouholetá tradice. K tomuto vystoupila paní Mudr. Silvie Náhlíková a pan Ing. Herbert Kahler a oba prohlásili, že 4. den je pro „Kravaráky“ a z tohoto dne nehodlají ustoupit. Jednohlasně pak byla určena doba trvání Odpustu od 19.8.2022-22.8.2022 vč. S tím, že program na zámku bude jen do 21.8.2022 vč.

Pak už jen diskuze a závěr.

Dopis paní Margity Filipové nebyl předložen zastupitelům neboť ho řešila Rada města.

 

Bc. Irena Sentenská

JISTOTA

 

Zobrazeno: 109 krát