Říj 012014
 

[fb_button]

Jistota

Závěrečný účet  Města Kravaře za rok 2013, zveřejněný na internetových stránkách města, je opravdu k zamyšlení. Obzvláště některé výdajové položky. Zaměřili jsme se na pouhé dvě ze všech.

 Nemusíte být ekonomem, abyste zjistili, že město opravdu ve dvou položkách nešetřilo. Nejvíce zajímavá je položka čerpání výdajů na reprezentaci, která je uváděná výši 1 104 793,61 Kč bez darů a pohoštění. Dary činily dalších 163 002,00 Kč a pohoštění 904 883,27 Kč. To je bezmála 2 172 678,88 Kč, měsíčně tedy 181 056,573 Kč.

Další velmi podivuhodnou položkou jsou právní služby města. Skutečně byly kauzy města tak velkého rozsahu, že za rok 2013 dosáhly částky 1 226 797,00 Kč, měsíčně tedy 102 233,083 Kč? Určitě v tomto případě stojí za úvahu, zda neřešit danou situaci zaměstnáním právníka na HPP, čímž by radnice ušetřila nejméně 400.000 Kč.

Jen pro úplnost ještě uvádíme, že Kravaře mají 6 812 obyvatel k 31.12.2013.

Na závěr jsme provedli srovnání se 70-ti tisícovou Ostravou Porubou, co do počtu obyvatel nesrovnatelné a do rozlohy taky. Přesto je tady výsledek:

Úřad městského obvodu Ostrava Poruba vynaložil:

  • na právní služby v roce 2013 částku 435 000 Kč,
  • na prezentaci v roce 2013 částku 1 448 005 Kč,
  • dary v tomtéž roce 403 427,87 Kč.

Dále uvádějí na svých stránkách, za jaké akce si právník účtoval odměnu a v jaké výši. Na stránkách města Kravaře tuto informaci nenajdete.

Úsudek si proto udělejte sami!

Poznámka:
Všechny uvedené údaje jsou přístupné na internetových stránkách obou úřadů v sekci: povinně zveřejněné informace.

Bc. Irena Sentenská, Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 53 krát