Čvc 302020
 

1. března tohoto roku jsem zde napsal, že by se vedení města mělo zeptat občanů Kravař, zda chtějí zaplatit za odkoupení 5/8 aquaparku 30 000 000 korun a vypsat obecní referendum.

Referendum vyhlášeno nebylo a neproběhla ani žádná anketa, v níž by se představitelé města občanů zeptali. Místo toho se přešlapuje na místě a blíží se den „D“, kdy chce Buly Aréna (dále jen BA) převzít aquapark na pět měsíců do svého užívání. Nervozita na radnici stoupá a vedení města ustupuje do kouta a výsledkem má být odkup podílu BA za 36 miliónů korun. Tady si dovolím odcitovat z mailu, který zastupitelům rozeslal 13.7.2020 pan místostarosta Martin Schwarz:
Stále se jeví jako nejpravděpodobnější varianta odkup vlastnického podílu BA za částku 30.000.000 Kč + smlouva o dotaci (3 x 2.000.000 Kč).”

Paní starostka se jednání s BA neúčastní a nechává celou tíhu na panu Schwarzovi. Tomu radí městský právník a advokát JUDr. Aleš Klech z ostravské advokátní kanceláře FORLEX s.r.o.

Výsledky jednání tohoto „týmu“ jsou pro město katastrofální. Zatímco BA ze svého původního požadavku téměř neustoupilo, město se vzdalo svého návrhu, který byl okolo 16 miliónů korun a korespondoval s cenovým odhadem a chce navýšit nabídku až na 36 miliónů korun (viz. výše). Vynecháme-li městského právníka, od kterého se toho moc neočekává, a podíváme-li se na pana Klecha, od kterého bych naopak za velké peníze očekával brilantní výkon, pak je jeho účinkování žalostné. Jeho angažmá začalo nepovedeným předběžným opatřením na dodávku el. energie pro aquapark. Hrozilo totiž, že BA přes kterou je el. energie do Aquaparku dodávána, napájení vypne.

Pan Klech sice s návrhem uspěl u Okresního soudu, ale Krajský soud vyhověl odvolání BA a předběžné opatření zrušil. Na druhý pokus už se návrh na předběžné opatření povedl. O neúspěšném vyjednávání města s BA pod vedením pana Klecha o kupní ceně píšu výše. Z korespondence mezi právními zástupci je jasné kdo udává tón. Zástupce BA hraje jinou ligu než náš a podle toho to nyní vypadá.

Mně osobně vadí, že se jednání neúčastní paní starostka, jako nejvyšší představitel obce. Ať jsou pro to důvody jakékoli, je to ona, kdo zastupuje město. A kauza „AQUAPARK“ je tou nejdůležitější v její funci, když pomineme covid-19, kde se taky moc nevyznamenala.

Na závěr ještě stanovisko JISTOTY.

  • Vyzýváme paní starostku aby se konečně ujala vyjednávání.
  • Trváme na dodržení částky z odhadu. Případné ústupky pouze v rámci kompromisu za ústupky protistrany.
  • Navrhujeme ukončit spolupráci s JUDr. Klechem.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 217 krát