Led 122015
 
Aneb co v usnesení z 2. jednání zastupitelstva nenajdete.

V jednacím sále zastupitelstva sedí koalice v čele, pár jejich zastupitelů vpravo, pár vlevo. Domlouvat se nemusí. Jsou disciplinovaní a těm, co ještě neví jak hlasovat, poradí koalice v kanceláři starostky před jednáním zastupitelstva na pracovním sezení.

Opozice sedí taky vlevo a vpravo, na konci řady. Taky se nemusí domlouvat neboť vše je domluveno v opozičním klubu, přesto se zdá být občas některá situace nerealizovatelná všemi členy.

Před zahájením zastupitelstva se přivítáme podáním ruky. Někteří koaliční zastupitelé občas přehlédnou JISTOTU.

V sále zastupitelstva je plno. Vzadu sedí vedoucí všech odborů a ředitelé příspěvkových organizací. Více místa k sezení ani k stání se téměř nenabízí. Na pořadu jsou body jednání.

Bod 6.1. Dary

Opozice navrhuje prostřednictvím Martina Schwarze snížit dary o polovinu. Důvody neuvádíme, jsou jasné. Jeden člen opozice nesouhlasí s žádnou částkou.
Nedomlouváme se, jsme domluveni. Opozice je jednotná, koalice vítězí….

Bod 7.3. Rozpočet města 2015

Opozice má připomínky prostřednictvím Ireny Sentenské. Nelíbí se ji částka 250 tis. Kč. na pohoštění v kolonce tajemníka úřadu. Tajemník argumentuje tím, že finance jsou určeny všem odborům. Ten, kdo má v ruce rozpočet, v tu chvíli ví, že dalších téměř 500 tis. Kč je rozděleno v položkách odborů. Požaduje tedy snížení o 200.tis. Kč.
Opět je opozice jednotná a koalice vítězí, jak jinak?

Schvaluje se rozpočet.

Z pohledu opozice obsahuje vážné nedostatky. Není počítáno se spolky. Nedostanou ani korunu, ale na pohoštění vynaloží letos město 718 tis.Kč. Taktéž právní služby budou letos ve výši 1,3 mil. Kč.
Opozice prohrává, rozpočet je schválen…..

Bod 8.2. Obecně závazná vyhláška o odpadech a cena odpadu.

Za opozici bojuje Ing. Milan Rostek. Nelíbí se mu navýšení ceny o 50 Kč na osobu. Uvádí důvody. Místní hospodářství má dostatek financí na zaplacení svozů. Není nutné tedy cenu navyšovat.
Boj prohráváme, lidem bereme z kapsy 50 Kč……
Někteří noví členové koalice tvrdí, že je potřeba zvednout cenu, aby byla vytvořena rezerva pro příští rok. Zkušení zastupitelé ví, že tak to nefunguje….

Blíží se vánoce. Přejeme si vše nejlepší do dalšího roku. Starostka nabízí guláš a přípitek. A jsme opět u toho pohoštění ………..

….. TV Nova uvedla v hlavních zprávách dne 12.1.2015, že pražský primátor Svoboda utratil ze zlaté karty magistrátu za dva roky na pohoštění částku 201.000 Kč…..

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 6 krát