Zář 252016
 

Před jednáním zastupitelstva proběhla prezentace návrhu studie projektu Kutského hřbitova. Návrh prezentoval pan Ing. Arch. Adam Večerek (ať pan architekt promine, pokud jeho jméno je uvedeno chybně). Návrh řeší několik etap výstavby, ta první, která zahrnuje např. oplocení, komunikaci, parkování a začlenění stávajícího hřbitova do kontextu, by měla být zahájená do 4 let. Poslední etapa v návrhu končí asi okolo roku 2080. V projektu je řešeno kolumbárium, pietní loučka, urnový háj a samozřejmě hrobová místa, kterých by mělo být snad až 1 500. V areálu hřbitova najde občan jak duchovní zónu, tak i světskou. Dle mého soudu a reakce zastupitelů se jedná o velice dobře a pečlivě připravený projekt, který má smysl a cit. Finančně každá etapa odpovídá částce 15. mil Kč, jen fáze, kdy bude postavená i smuteční síň je poměrně dražší. Celý tento projekt je o politické vůli, financích a současné situaci, pravdou však zůstává, že si město Kravaře s téměř 7.000 obyvateli důstojné pohřebiště zaslouží.

Co však na toto obyvatelé města Kravař, když pominu Dvořisko a Kouty, to nechávám bez komentáře. Patriotizmus a rivalita tady ve skutečnosti existuje.

O hodinu později začalo vlastní jednání zastupitelstva. Opět se schvalovaly a prodávaly pozemky. Odbor financí připravil novou směrnici, kterou bylo potřeba rovněž schválit. Při té souvislosti jsme byli informováni o skutečnosti, že odbor již nevede vedoucí paní Ing. Ludmila Robenková, ale její podřízený Bc. Lukáš Baďura z Chlebičova.

Strohé suché oznámení. Jen pan Ing. Milan Rostek poděkoval bývalé vedoucí za dlouholetou a dobře odvedenou práci pro město a popřál ji hodně úspěchů na novém pracovišti.

V diskuzi požádala paní Uhliarová, členka JISTOTY, o informací, čím přispívá město Kravaře Karmaši na Dvořisku. Paní starostka, Mgr. Monika Brzesková uvedla, že město nechalo natisknout plakáty, zapůjčí stan a aparaturu.

Na závěr ještě vystoupila paní Volníková se svými připomínkami.

Bc. Irena Sentenská
Zastupitelka, JISTOTA

Zobrazeno: 162 krát