Úno 262017
 

Opět jsme se sešli v jednací síni města Kravaře za účasti 19 zastupitelů. Po konstatování, že chybí pánové Alois Hadamczik a Mgr. Josef Melecký, jsme odhlasovali obvyklé formality a pak se schvalovaly dotace, MFK jsme odsouhlasili 400 tis. Kč na provoz, přidělili jsme dotace školce v Kravařích –Koutech na výměnu kotlů.

Z poklidné atmosféry se vymykaly jen aktivity některých zastupitelů. Prý sháněli hlasy pro schválení 700 000 Kč na investiční dotaci na výměnu podlahy dětského hřiště u Buly Arény. Proslýchá se, že snad byla použita i ostřejší slova a proklamace. Zastupitelé Jistoty kontaktováni nebyli, takže nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit, zda tyto žádosti byly v souladu s fair play nebo ne.

V diskusi, pak vystoupila Mgr. Sandra Rostková, která osvětlila dotace z právního hlediska. Vytkla formální nedostatky, které navržená smlouva k této dotaci má a také, že město nemůže rozhodovat o tom, zda takto poskytnutá dotace spadá do částky „de minimis“, kterou je omezena přípustná veřejná podpora subjektu. V tomto případě Buly Aréna. Vyzvala zastupitele, aby se zamysleli nad tím, že se může jednat o protiprávní jednání. Pak vystoupil také pan Ing. Milan Rostek, s dotazem, kdo je autorem předmětné smlouvy a když mu paní starostka odpověděla, že město, potažmo smluvní právník, kritizoval některé pasáže návrhu této smlouvy, zejména fakt, že si Buly Aréna vymiňuje možnost zpoplatnit vstup na toto hřiště v případě, kdy nedostane veškeré požadované dotace.

Ing. Herbert Kahler, vznesl dotaz na paní starostku, kde se vzaly peníze na podporu soukromého hřiště, když na výstavbu nového hřiště na Dvořisku město doposud nenašlo ani potřebných 250 000 Kč. Dostalo se mu odpovědi, že město již na obě akce peníze má. A také požádalo ČEZ o dotaci na výstavbu hřiště na Dvořisku. V případě, že ji nedostane, je připraveno výstavbu zaplatit z vlastních zdrojů, které jsou již připravené.

Ing. Jan Skřeček obhajoval účelnost dotace opravy hřiště u Buly a prohlásil, že toto hřiště využívají děti ze širokého okolí.

Pak vystoupila paní Ilona Uhliarová. Dostalo se jí opětovného ujištění, že peníze na Dětské hřiště na Dvořisku jsou v městské kase a jen se čeká jak dopadne jednání s ČEZem.

Konečně došlo k hlasování. 9 pro, 10 proti. Pro tentokrát tedy zvítězil zdravý rozum.

V závěrečné diskuzi pan místostarosta Ing. Petr Muczka představil projekt dětského hřiště na Dvořisku. Jeho navržená cena se pohybuje okolo 180. tis Kč. V současné době město očekává stanovisko ČEZ, který k těmto účelům poskytuje dotace ze svých prostředků. Paní starostka na dotaz naší členky, paní Ilony Uhliarové dále uvedla, že město má v rozpočtu částku 250 tis. Kč a dětské hřiště může realizovat.

Říkáme si v této souvislosti. Lépe něco než nic. I když jsme zaznamenali kritiku občanů, kteří návrh viděli, že návrh je nedostatečný a snad každá větší hospoda má lepší dětský koutek. JISTOTA se domnívá, že město dostatečně nevyužilo možnost dotace z ČEZ. Podaný projekt mohl být velkorysejší a hřiště mohlo být reprezentativní pro město i pro ČEZ. A v neposlední řadě ještě jedna připomínka. Podle našich zjištění jsou použité prvky hřiště předražené.

Bc. Irena Sentenská, Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 552 krát