Pro 082020
 

Začnu omluvou. Omlouvám se všem, kteří mě volili za to, že se nezúčastním zasedání zastupitelstva, protože patřím do covidem ohrožené skupiny 70+. Jedním ze tří kritérií pro podání léku Remdesivir je „prognóza dožití“ a ta je, jak známo, u starých lidí nejistá. Pro staré lidi Remdesivir není.
Protože nemohu své názory prezentovat na zasedání, napsal jsem všem zastupitelům mail, který uvádím bez úprav:

Dobrý den všem,
od pana místostarosty jsme dostali sadu dokumentů k prodeji aquaparku. Děkuji Martinovi Schwarzovi za informace. Za nic jiného se v této souvislosti poděkovat nedá. Za celý rok „vyjednávání“ dospěl náš tým k tomu, že odsouhlasil vše, co protistrana chtěla. Návrhy smluv a formulování požadavků pochází z dílny JUDr. Bernatíka. Troufám si říci, že naši vyjednavači neprosadili jedinou podstanější změnu ve prospěch města. Zkrátka pan JUDr. Bernatík neměl v JUDr. Klechovi a panu Schwarzovi důstojné protihráče, spíš by se dalo mluvit o komparsu. S JUDr. Klechem mělo město ukopnčit spolupráci ihned po blamáži se žalobou na předběžné opatření, ušetřilo by za odměny pro tohoto pána a výsledek by byl stejný. Nesouhlasím s výší kupní ceny ani s některými dalšími body. Jestliže Buly Arena chtěla třicet milónů, pak za stažení žaloby bylo třeba dojednat snížení tohoto požadavku nejméně o deset miliónů na dvacet. O dotacích jste vůbec neměli jednat. Tento mandát jste neměli. Dále při zjištění, že v hotelu Buly má být Alzheimer Centrum, mělo dojít k dalšímu snížení ceny, neboť BA už nebude aquapark potřebovat pro svou činnost a její vyjednávací pozice tím utrpěla. Tyhle šance jste promrhali a nyní chcete, aby vám zastupitelstvo odsouhlasilo tuto kapitulaci. Možná se tak stane. Pak zastupitelstvo převezme na sebe zodpovědnost za špatně ivestované peníze. Jaké možnosti mám jako zastupitel a občan Kravař tento stav zvrátit? Na občanský soud se nemohu obrátit, protože nejsem jako osoba účastníkem řízení. Pak tedy zbývá jediná možnost, a to obrátit se na Policii ČR, aby prošetřila, zda nedošlo ve věci koupě aquaparku ke spáchání trestného činu nebo přečinu. Budu možnost obrátit se na Policii ČR velmi zvažovat. A taky to, zda už samo vyjednání o částce vyšší než schválené zastupitelstvem nebylo porušením zákona.

Ještě pár slov k rozpočtu na rok 2021. Schválit schodkový rozpočet v dnešní nejisté situaci, brát si úvěry a nevědět jak je budeme splácet je velice nezodpovědné. Je to hazardování s městskými financemi a není hodno zodpovědného hospodáře. Navrhuji pro rok 2021 upustit od financování všech investic, které nejsou dotovány a počkat až se stav ekonomiky stabilizuje.

Ing. Herbert Kahler, zastupitel Jistota

P.S.
Návrhy smluv i ostatní dokumenty všem zájemcům na požádání zašlu.

Zobrazeno: 171 krát