Zář 122019
 

Rezignace místostarostky Mgr. Hradilové a radního Ing. Rostka na funkce odstartovaly politickou krizi, která nemá v Kravařích precedens. Hned na počátku jsem byl osloven místostarostou Schwarzem a byl jsem dotázán na náš (JISTOTY) náhled na vzniklou situaci. Informoval jsem ho, že JISTOTA bude menšinovou koalici (KDU-ČSL a ANO) tolerovat a poskytne jí tichou podporu. Nepožadovali jsme za to žádnou funkci. Následně mne požádala o schůzku starostka Mgr. Brzesková a nabídla mi funkci radního. Byl jsem touto nabídkou poctěn, ale musel jsem ji odmítnout s tím, že nebudu působit v radě, kde má jedna strana nadpoloviční většinu (v tomto případě KDU-ČSL čtyři místa ze sedmi). Stejnou nabídku na místo v radě jsem dostal zanedlouho od Ing. Weczerka a pana Jochima z KDU-ČSL a se stejnou argumentací jsem ji odmítnul.

Jedinou podmínkou JISTOTY pro všechna jednání s KDU-ČSL a ANO bylo, aby jedna strana neměla nadpoloviční většinu v radě, to by znamenalo, že jeden radní za KDU-ČSL musí opustit své místo a na to KDU-ČSL nechtěla přistoupit a jednání pro tuto chvíli zkrachovala.

Jednali jsme od počátku se všemi subjekty. Věděli jsme, že někteří zastupitelé usilují o odvolání starostky a rady. Nepodpořili jsme tyto snahy o odvolání, která se připravovala na zasedání Zastupitelstva v červnu a nepodpořili jsme je ani v červenci.

Bod zlomu pro JISTOTU nastal těsně před červencovým zasedáním Zastupitelstva. Byl jsem přizván na jednání KDU-ČSL a ANO a vyslechl jsem následující nabídku:
Radní Ing. Muczka by se rád vzdal funkce radního, tím by vznikla námi požadovaná situace, kdy KDU-ČSL má pouze tři radní, ale bohužel není nikdo, kdo by ho nahradil. Navrhl jsem aby ANO nominovalo kromě pana Schwarze další dva zastupitele pana Viláška a MUDr. Vehovskou. Prý už se stalo, ale MUDr. Vehovská tuto funkci odmítla. Pak zbývala už jen jediná osoba, paní Bc. Sentenská, což jsem také navrhl. KDU-ČSL a ANO paní Bc. Sentenskou odmítlo jako „neprůchozí“ pro Mgr. Brzeskovou. U všech těchto jednání jsem byl a proběhla přibližně tak jak jsem je popsal. Vynechal jsem nepodstatné detaily a doufám, že na nic nezapomněl.

Následovalo červencové zasedání Zastupitelstva s neúspěšným pokusem koalice o doplnění rady.

Po krachu jednání s KDU-ČSL a ANO jsme se rozhodli spojit své síly s Novou sílou a nadále vystupovat jako blok pěti zastupitelů, což nám dává vice možností ovlivňovat události ve městě a odmítli jsme nabídku KDU-ČSL na dvě místa v radě (protože Bc. Sentenská prý už je „průchozí“).

Toto je velmi zkrácená verze, která ale obsahuje vše podstatné, toho jak jsme jednali my s KDU-ČSL a Novou sílou.

Vše vyvrcholilo na zasedání Zastupitelstva 11.9.2019 neúspěšným pokusem o odvolání starostky, místostarosty a Rady. Chyběl jeden hlas.

U všech těchto jednání jsem byl. Co se ostatních subjektů týče, tak jednání nebyla tak podstatná. Taková je situace 11.9.2019, ale už zítra může být zcela jiná.

Ing. Herbert Kahler,
JISTOTA

Zobrazeno: 283 krát