Úno 062020
 

Vážení spoluobčané,
v pondělí 3.2.2020 proběhlo letošní první jednání Výboru pro dotace, kulturu a sport. Sešli jsme se v počtu šesti členů, takže jsme byli usnášeníschopní. Jedna členka byla omluvena. Jako host se zúčastnil pan místostarosta Martin Schwarz.

Na úvod jsme probrali a odsouhlasili „Zásady pro hodnocení žádostí o účelové dotace z rozpočtu Města Kravaře pro rok 2020“.

Poté přišlo na řadu projednání termínů pro podání žádostí o dotace v letošním roce. Uzávěrka prvního kola byla 10.1.2020 a uzávěrka druhého bude 31.7.2020. Kdo tedy nestihl podat žádost v prvním kole, nemusí mít obavy. Již nyní si může podat žádost do druhého kola. Odkazy pro stažení žádostí naleznete dole pod článkem.

Předposledním bodem bylo projednání jednotlivých žádostí a odsouhlasení částky, kterou výbor doporučí Radě města, potažmo Zastupitelstvu (pokud částka přesahuje 50 tisíc korun) ke schválení. Podotýkám, že částka schválená výborem je pouze doporučení a Rada/Zastupitelstvo může ale nemusí toto doporučení vzít v potaz.

Jako poslední bod jednání Výboru byly projednány vyúčtování žádostí o dotace z rozpočtu Města Kravaře za rok 2019 a bylo konstatováno, že se v letošním roce zaměří na včasné odevzdání vyúčtování spolků, tj. do 30.11.2020.

Na závěr přikládám odkazy pro rychlejší nalezení a stažení informací a žádostí z webu Města:
Pravidla pro podávání žádostí o přidělení účelové dotace.
Žádost o poskytnutí individuální dotace na celoroční provoz spolku z rozpočtu Města Kravaře.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře.

Marek Dehner
JISTOTA

Zobrazeno: 171 krát