Bře 272015
 

Jistota má ve svém programu snížení poplatků za svoz odpadů. Bohužel máme jen dvě křesla v Zastupitelstvu, takže jsme se letos místo snížení ceny dočkali jejího opětného zvýšení. Dne 25. 3. 2015 jsme dostali od místostarosty ing. Muczky následující e-mail:


 

Vážené zastupitelky a zastupitelé.

Minulé zastupitelstvo jsem se zmínil o záležitosti dotací pro svoz komunálního odpadu.
Protože teď již máme k dispozici finanční údaje i z konce roku 2014, tak jsme s kolegy provedli analýzu.
V roce 2012 naběhly bioodpady, a proto nám vyběhli náklady za svozy. Ztráty pak narůstaly do daných výšek viz tabulka.
Proto jsme přistoupili k navýšení částky za likvidaci odpadů o 50 Kč.
V dalších létech bude opět na zvážení nás zastupitelů jak vysokou částku budeme chtít dotovat.

S pozdravem

Ing. Petr Muczka
místostarosta

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
74721 Kravaře

tel: 553 777 909
fax: 553 777 922

email: petr.muczka@kravare.cz
web: www.kravare.cz

Dotování svozu odpadů v Kravařích 2012-2014

rok náklady výnosy ztráta
2012 5,476 mil. Kč 3,875 mil. Kč 1,601 mil. Kč
2013 5,621 mil. Kč 4,619 mil. Kč 1,001 mil. Kč
2014 5608 mil. Kč 4,147 mil. Kč 1,461 mil. Kč

 

E-mail ponecháváme bez úprav, tak jak jsme  jej obdrželi.

Níže ještě pro úplnost uvádíme platbu za odpad na 1 osobu za uplynulé roky a seznam zastupitelů, kteří souhlasili s navýšením ceny. Propočtem jsme dále zjistili, že dotace na 1 obyvatele Kravař za rok 2014 činní 214 Kč.

Rok Náklady Výnosy Ztráta Cena odpadu/os.
2012 5,476 mil. Kč 3,875 mil. Kč 1,601 mil. Kč 490 Kč
2013 5,621 mil. Kč 4,619 mil. Kč 1,001 mil. Kč 500 Kč
2014 5,608 mil. Kč 4,147 mil. Kč 1,461 mil. Kč 500 Kč

 

Pro zvýšení ceny hlasovali:

Mgr. Monika Brzesková – Prosperita
Alois Hadamczik – Prosperita
MUDr. Sylva Náhlíková – Prosperita
Heribert Sentenský – Prosperita
Monika Ševčíková – Prosperita
Mgr. Josef Melecký – ODS
Ing. Andreas Hahn – ODS
Eva Jurášková – ODS
Ing. Petr Muczka – KDU-ČSL
Bc. Petra Guldová – KDU-ČSL
Bc. Marie Melecká – KDU-ČSL

JISTOTA

Zobrazeno: 316 krát