Říj 022018
 

Vážení spoluobčané,
komunální volby jsou za dveřmi a já bych chtěl reagovat na jeden příspěvek zveřejněný na facebookové stránce SNK – za Kravaře prosperující (Prosperita).

Za zmíněné stránce se objevil příspěvek, který evokuje myšlenku, že to jsou přece oni – Prosperita – kteří Vám, občanům Dvořiska zařídili tolik diskutované (a hlavně občany požadované) dětské hřiště. Dokonce je v této souvislosti v příspěvku vyzdvihován pan Jan Honěk, stavbyvedoucí z Dvořiska, s tím, že to je on, který „bude kopat za Dvořisko v dalších letech“.

Rád bych se zeptal co dělal pan stavbyvedoucí Honza Honěk celé čtyři roky, když my, jako Jistota, jsme se snažili přesvědčit vedení města aby nechalo postavit hřiště? Proč se neozval, když vedení města nám (a potažmo občanům Dvořiska) „házelo klacky“ pod nohy?

Jeden z hozených klacků – záplavová oblast – vyřešil hned ze startu náš zastupitel pan Herbert Kahler, který po jednání na Povodí Odry zjistil, že takový „klacek“ vlastně ani neexistuje…

Co dělal pan stavbyvedoucí Honza Honěk, když naše zastupitelka, paní Irena Sentenská, zpracovala návrh, včetně cenové kalkulace (která byla mimochodem do 100 000,- Kč) a spolu s panem Kahlerem jednali na odboru výstavby, kde se dozvěděli, že dokonce není potřeba vydávat stavební povolení, jelikož námi vybraný městský pozemek (stávající fotbalové hřiště) je již veden jako hřiště? Za koho kopal pan stavbyvedoucí Honza Honěk když se objevilo stanovisko dendrologa, ze kterého vyplynulo, že stromy, které tam jsou, mohou být nebezpečné a tudíž město mělo další „klacek pod nohy“ proti stavbě hřiště?

Co dělal pan stavbyvedoucí Honza Honěk? Za koho tehdy kopal? Anebo, že by se teprve chystal za to Dvořisko kopat? Nebo mu to někdo „přikázal“? Je to pouze má spekulace, nicméně dávat do souvislostí pana stavbyvedoucího Honzu Hoňka s čerstvě postaveným dětským hřištěm je, dle mého názoru, chlubení se cizím peřím. A poslední poznámka k hřišti: je zajímavé, že celé čtyři roky jsme slyšeli důvody, proč to nepůjde, a teď před před volbami to najednou jde a našly se dokonce i peníze (náklady šly do statisíců Kč), které při naší kalkulaci do 100 000,- Kč byly problém a bylo nám doporučeno hledat dotace…

Zde je seznam článků na našich stránkách kde je alespoň zmínka nebo informace o dětském hřišti na Dvořisku.

Marek Dehner
JISTOTA

Zobrazeno: 216 krát