Dub 052017
 

V Kravařích se objevil leták, zvoucí na  “VEŘEJNÉ SLYŠENÍ”. Zve Alois Hadamczik. Pořadateli této akce zjevně není jasné, co to veřejné slyšení je. Institutu “VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ” využívají zákonodárci v některých západních demokraciích a také Senát Parlamentu České Republiky.

Vztáhneme-li tento pojem na komunální úroveň, tak by toto “veřejné slyšení“ mělo pořádat Zastupitelstvo jako celek nikoliv jeden samozvaný zastupitel, který nota bene zasedání Zastupitelstva velmi často ignoruje.

Z našeho pohledu se jedná o nátlakovou akci, nikoli o hledání konsensu.

Celý tento humbuk způsobilo jedno neschválení sedmisettisícové dotace na opravu dětského hřiště zájmového sdružení Buly Aréna. Pro lepší orientaci, kolik peněz už město poslalo tomuto sdružení, přikládáme tabulku finančních plnění (viz. níže).

JAK KRAVAŘE PODPORUJÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ BULY ARÉNA
  Finanční plnění smluv Dětské hřiště
  Smlouva o podmíněném
poskytnutí dotace, resp.
finanční podpory
Smlouva poskytnutí neinvestičního příspěvku Dotace na provoz Dotace na opravy
2006   –   Kč 1 400 000,00 Kč    
2007 536 887,00 Kč 2 000 000,00 Kč    
2008  2 816 001,24 Kč 2 056 000,00 Kč    
2009   –   Kč  185 528,00 Kč 400 000,00 Kč  
2010 1 767 770,56 Kč  207 383,00 Kč 500 000,00 Kč  
2011 38 512,50 Kč 2 240 494,00 Kč 600 000,00 Kč 200 000,00 Kč
2012 –   Kč 2 283 063,00 Kč 600 000,00 Kč  
2013 2 942 205,28 Kč 2 358 404,00 Kč 600 000,00 Kč  
2014 4 303 515,29 Kč 2 391 421,00 Kč 600 000,00 Kč  
2015 342 707,69 Kč 2 400 986,70 Kč 600 000,00 Kč 250 000,00 Kč
2016 186 378,40 Kč 2 408 189,66 Kč 600 000,00 Kč  
CELKEM 13 833 977,96 Kč 23 931 469,36 Kč 4 500 000,00 Kč 450 000,00 Kč
ΣΣ 42 715 447,32 Kč      

Ing. Herbert Kahler, zastupitel, JISTOTA
Bc. Irena Sentenská, zastupitelka, JISTOTA

Zobrazeno: 600 krát