Úno 212020
 

proběhlo dne 19. 2. 2020 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Kravařích. Hlavní události bylo řešení aquaparku.

Na počátku jednání byla zvolená zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a jednání předešlé rady jsme vzali na vědomí. Byl doplněn program o informace o aquaparku v Kravařích.

Hodinu a půl trvala diskuze, která nezaznamenala posun celé záležitosti. Na počátku stálo soudní usnesení o zrušení předběžného opatření týkajícího se odběru elektřiny pro aquapark. V komunikaci se střídali právníci obou stran a následně i zastupitelé. Vedení města je vytýkána špatná komunikace, neinformovanost směrem k zastupitelům.

Navrhujeme uzavřít smlouvu, na dobu do soudního jednání a vyřešení majetkových poměrů, která vyřeší financování. Myslíme si, že aquapark nemusí být uzavřen. Náš pokus nevyšel. Právní zástupce trvá na výběru ze 3 podmínek. Cituji:

  1. Město převezme bezplatně do desetileté výpůjčky všechna sportoviště BULY ARÉNY, tj. hokejovou halu, víceúčelovou halu, tenisovou halu, venkovní tenisové kurty, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a dětské hřiště a umožní veřejnosti užívat tato sportoviště, jako tomu bylo do konce roku 2018 a dále bude provozovat aquapark. Městu připadnou veškeré příjmy ze vstupného. Tím, že by město při takovéto výpůjčce neposkytovalo BULY ARÉNĚ ani korunu z dotací na služby veřejnosti, by podle našeho názoru byl splněn jeden z požadavků řady zastupitelů tj., aby BULY ARÉNA – zájmové sdružení nedostávala žádné finanční příspěvky od města.
  2. Zachování stavu, který platil do konce roku 2018, tzn. že město bude nadále výlučně užívat aquapark a bude BULY ARÉNĚ poskytovat dotaci na služby veřejnosti ve výši 3,1 mil. Kč ročně. Dohoda o poskytnutí této provozní dotace bude sjednána minimálně v této výši na dobu minimálně 10 let.
  3. Město bude poskytovat BULY ARÉNĚ dotaci na služby veřejnosti ve výši 2,6 mil. Kč ročně, užívání dětského hřiště bude zpoplatněno a město bude nadále výlučně užívat aquapark. Dohoda o poskytnutí této provozní dotace bude sjednána minimálně v této výši na dobu minimálně 10 let.

V případě, že nám do 20.2.2020 nepotvrdíte zájem o některý z postupů uvedených výše, tak žádáme, aby 21.2.2020 v 9:00 hod. proběhla schůzka zástupců města, příspěvkové organizace a BULY ARÉNY v prostorách aquaparku, tak aby mohlo dojí k zakonzervování budovy aquaparku.

Konec citace.

Co dodat? Možná se budeme časem dovídat, že město uzavřelo Aquapark.

Dál už jednání zastupitelstva vzalo rychlý spád. Schvalovali jsme dotace pro SK Kravaře, MFK Kravaře a spolky. Všechny jsme schválili. Následně jsme prodávali a měnili pozemky. Problém ještě nastal u pozemku na Nábřežní ulici, který již jednou bývala (i současná) koalice určila k prodeji. Nyní, kdy se našel kupec, z nepochopitelných důvodů, město pozemek neprodalo.

Posledním problémem byly platy zaměstnanců aquaparku. Vládním nařízením jim měly být platy zvednuty o 1500 Kč. Zaměstnancům však bylo ze současného platu sníženo osobní hodnocení, všem plošně bez udání důvodů, a plat zvýšen o částku 1500 Kč. Ve výsledku se plat zvedl o nepatrnou částku. Navíc pan ředitel komuluje pozice např. uklízečku s plavčíkem apod. Je potřeba skutečně tyto situace řešit s právníky. Informace bude předložena na následujícím zastupitelstvu.

Závěr a konec ve 20.00 hod. Sledovanost v on-line přenosu chvílemi 250 vstupů.

Bc. Irena Sentenská, Jistota

Zobrazeno: 341 krát