Zář 122019
 

Proběhlo docela v klidu. Včera 11.9.2019 jsme se sešli všichni. Po dlouhých vyjednávacích dnech a různých spekulacích jsme přistoupili k jednání.

Byl vznesen požadavek na doplnění programu o body k odvolání starostky a Rady města. Všem bylo vytknuto pomalé vyjednávání, neschopnost doplnit radu nebo její počet snížit na 5 členů. Body v poměru 10:11 nebyly akceptovány.

Pak už se jen schvalovalo. Zákaz ohňostrojů, směny pozemků, narovnání chodníků. Závěrem byla pochvala paní Wolníkové na naší stranu za kvalitní informovanost občanů. To se však nedá říct o paní starostce Mgr. Monice Brzeskové. Vyzvala jsem ji v diskuzi k odpovědi a zodpovědnosti.

Dne 14.12.2015 schválili někteří zastupitelé odměny vedení města ve výši 230.tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o neoprávněné vyplacení, podalo ministerstvo vnitra žalobu ke krajskému soudu. Soud usnesení zrušil. Do češtiny přeloženo, odměny mělo vedení města vrátit v březnu 2018. Město se odvolalo k Nejvyššímu správnímu soudu, který potvrdil rozsudek kraje. Rozsudek nabyl právní moci 27.6.2019. Od roku 2016 žádná informace zastupitelům.

Závažné pochybení starostky nebo úmysl jak odměny nevrátit? Otázka svědomí. My se budeme ptát dál.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 274 krát