Lis 132017
 

…se uskutečnilo 8. Listopadu 2017. Sešli jsme se v počtu 17 ti zastupitelů. Chyběl nejen pan Hadamczik. Hodně práce mají i ostatní zastupitelé.

Určili jsme ověřovatele zápisu, schválili návrhovou komisi, která bude dohlížet na hladký průběh jednání zastupitelstva.

Oceňovali jsme plavce – nejrychlejší, nejstarší, děti, dospělí a dárce krve.

Individuální dotace z rozpočtu města se stala předmětem diskuze. Z Rady města bylo Zastupitelstvu doporučeno, nepřidělit dotaci SK Kravaře. Náš zastupitel pan Ing. Herbert Kahler, který je současně předsedou SK, zdůvodnil požadavek na dotaci ve výši 100 tis. Kč pro SK Kravaře a odvolával se na dohodu s vedením města. Podal protinávrh usnesení. Nakonec nebyl přijat žádný z návrhů. Řešení se odkládá. Pan Ing. Herbert Kahler nehlasoval z důvodu střetu zájmu.

Pak se jednalo o městských pozemcích. Určoval se způsob prodeje, některé se hned po schválení mohou prodat.

Neschválili jsme pronájem sportovního hřiště na Dvořisku, ale doptali se na výstavbu dětského hřiště na Dvořisku. Peníze jsou, v letošním roce snad budou zakoupeny prolézačky, aby mohly být v příštím roce usazeny. Jen zatím město nesehnalo všechny souhlasy sousedů.

Vybrali jsme tříčlennou komisi pro otevírání obálek z řad zastupitelů, ve složení pan Ing. Herbert Kahler, Pan Petr Jochim a pan Martin Schwarz, pro prodej pozemků v místě bývalého zahradnictví.

Pak už jen diskuze a závěr.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 308 krát