Říj 312018
 

Dne 30.10.2018 v 16.00 hod. se sešlo 20 zastupitelů. Všichni slavnostně naladěni a slavnostně oblečeni.

Pan Ing Andreas Hahn dal přednost soukromé aktivitě. Mandát složil pan Alois Hadamczik a Mgr. Eva Watzlawiková. Místo nich nastoupili MUDr. Vítězslav Hahn a Heribert Sentenský. Úvodní slovo paní Mgr. Moniky Brzeskové, česká hymna a pak se vedení zastupitelstva ujímá náš zastupitel pan Ing. Herbert Kahler.

Volíme předsedy návrhové komise, volební komise a vždy počet jejich členů. Předkládáme návrh na pozici starostky a místostarosty. Paní Bc. Irena Sentenská vysvětlila , že Jistota nemůže souhlasit se zřízením postu 2. místostarosty, byť by byl neuvolněný. Jedná se nám o ušetření financí městu. Máme to v programu, stejně jako i koaliční strany. Pro nás ale není náš volební program jen cár papíru a chceme ho plnit. Jak si můžeme myslet totéž o stranách, pro které je teplé místečko na radnici přednější, než jejich vlastní volební program? Neuspěli jsme, jak se dalo předpokládat.

Je zvoleno.

Starostkou se stává paní Mgr. Monika Brzesková, místostarostkou paní Mgr. Sandra Hradilová a neuvolněným místostarostou pan Martin Schwarz. Nejsou zvoleni jednohlasně. Pan Ing. Herbert Kahler předává vedení zastupitelstva nové starostce města.

Rada města: Ing. Milan Rostek, Petr Jochim, Ing. Martin Weczerek, Petra Guldová a vedení města. Navrhujeme a schvalujeme i jejich kompetence. Radě města byly svěřeny všechny kompetence rozpočtových opatření. Pan Ing. Herbert Kahler navrhuje omezit kompetence částkou 2.mil.Kč, což zdůvodnil takto: V radě má KDU-ČSL nadpoloviční většinu, takže veškeré městské finance bude ovládat jedna strana. Ta sice získala ve volbách nejvíce hlasů, přesto to není ani třicet procent. Pokud bychom zastřešili výši rozpočtových opatření částkou 2 miliony korun, rozhodovalo by o velkých přesunech peněz zastupitelstvo města. Nebyli jsme úspěšní.

Následují volby členů výborů: finančního, kontrolního, dotačně-sportovně-kulturního. Jistota obsazuje post předsedkyně Kontrolního výboru – Bc. Irena Sentenská, post člena finanční komise – Ilona Uhliarová a post člena Dotační-sportovně-kulturní komise – Marek Dehner.

Na závěr už jen gratulace všem zvoleným.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
zastupitelé za JISTOTU

Zobrazeno: 247 krát