Lis 122014
 

 1. (ustavující) Zastupitelstvo je za námi. Podle očekávání se starostkou stala paní Monika Brzesková a místostarostové pan Petr Muczka a Andreas Hahn. Oproti předchozím volebním obdobím jsou oba místostarostové uvolnění – tzn. že budou uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání a budou pobírat plnou mzdu z úřadu.

S dalšími  postřehy, nejen z prvního zastupitesltví, se Vám přihlásíme později.

 

Zobrazeno: 38 krát