Úno 092018
 

Rada města Kravaře na své 75. schůzi vzala v bodě 4.1 na vědomí, cituji: „návrh smlouvy mezi Městem Kravaře a BULY ARÉNOU-zájmové sdružení o poskytnutí neinvestičního příspěvku (dotace) z rozpočtu Města Kravaře.“, konec citace.

V tomto návrhu se BULY ARÉNA – zájmové sdružení (dále jen BULY) dožaduje dotace z rozpočtu města ve výši 3 100 000,- Kč ročně na dobu neurčitou. Výše této částky je mimo jiné také zdůvodňována tím, že je stejná, jako posledních deset let. Rada vzala tento požadavek pouze na vědomí, protože nebyla jednotná v tom, zda tento požadavek podpořit nebo zamítnout.

Následovaly další kroky Buly: Výpověď smlouvy o dodávkách elektrické energie (výpověď naleznete zde) a dopis na město mírumilovně nazvaný: „Možnosti spolupráce Buly Arény a města Kravaře“ (dopis naleznete zde).

Ve skutečnosti jde ze strany Buly o ultimativní požadavek: Když nedostaneme 3 100 000 tak odstřihneme Aquapark od dodávek elektrické energie. Nebo jsme ochotni přistoupit na jiné, stejně ultimativní řešení (viz. Možnosti spolupráce …).

Nakolik je situace vážná podtrhuje skutečnost, že bylo svoláno mimořádné neveřejné pracovní zasedání zastupitelstva k této otázce. Konalo se 7.2.2018. Přítomen byl ředitel Aquaparku Bc. Vít Odstrčil a městský právník Mgr. Lukáš Hrabovský. Naopak přítomni nebyli hlavní protagonisté vzniku Aquaparku jako společného podniku Buly a Města, pánové Ing. Andreas Hahn a Alois Hadamczik a také Mgr. Josef Melecký a Ing. Jan Skřeček. Žádnou jinou absenci jsem nezaznamenal až na to, že během zasedání byl kvůli kalamitě odvolán profesionální hasič, pan Lukáš Glabazňa z NOVÉ SÍLY. Zájmy Buly hájil pan Heribert Sentenský. Cílem tohoto zasedání bylo zjistit jak vysokou dotaci pro Buly je město prostřednictvím Zastupitelstva ochotno poskytnout. Nulovou dotaci pro Buly deklarovala JISTOTA (Bc. Irena Sentenská a Ing. Herbert Kahler), NOVÁ SÍLA KRAVAŘ (Mgr. Sandra Rostková a Roman Glinz) a také Ing. Milan Rostek z ČSSD. Ostatní přítomni zastupitelé jsou ochotni dát Buly dotaci na rok 2018 (na výši dotace ale nebyl mezi nimi jednotný názor). Podmínkou ale je, že bude odvolána výpověď smlouvy o dodávkách elektrické energie a právní zajištění, aby se situace nemohla opakovat.

U této smlouvy bych se rád zastavil. Smlouva je z léta 2017 a byla vypovězena po třech měsících platnosti. Ptal jsem se pana ředitele Aquaparku na smlouvu, která této smlouvě předcházela. Údajně žádná neexistuje. V tomto světle se vnucuje myšlenka, že smlouva byla uzavřená účelově proto, aby její výpověď dostala město pod tlak. Výpovědní lhůta je pouze tři měsíce, což nestačí na zhotovení nové elektrické přípojky. Je tato lhůta pouze nedostatek, diletantismus nebo předem připravený úmysl?

Kromě této dotace se diskutovalo o dalším způsobu provozování Aquaparku. Jak vyřešit vztahy mezi Buly a městem. Definitivní řešení nepadlo, i když návrhů bylo mnoho. Dá se tedy očekávat další náročné vyjednávání. Vcelku vzácná shoda panovala v tom, že podle původní smlouvy už by se pokračovat nemělo.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 408 krát