Zář 052018
 

Byl jsem u výslechu na služebně Policie České republiky. Představitelé zájmového sdružení BULY ARÉNA, pánové Hadamczik a Drastík podali trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu. Cítí se být pomluveni článkem Kocourkov, který byl před časem zveřejněn na stránkách JISTOTY. Pod článkem je autor uveden, není neznámý. Autorem tohoto článku jsem já Ing. Herbert Kahler, zastupitel za JISTOTU. K článku se hlásím a stojím si za ním. 

Co konkrétně z tohoto článku považují oba pánové za pomluvu jsem se nedověděl. V článku jsem uvedl doložitelná fakta a citaci ze žádosti o dotaci. Pro oživení uvádím závěrečnou pasáž z článku Kocourkov:

Samotná žádost o dotaci je přímo výsměchem Zastupitelstvu. V odůvodnění, které má pouhé dvě věty se praví, cituji druhou větu: “Poskytnuté prostředky budou použity na úhradu elektrické energie, plynu, vodného a stočného, mzdy zaměstnanců, drobné opravy aj.” , konec citátu.

Takže město má Buly přispívat na elektrickou energii, kterou následně Buly prodá Aquaparku, tedy městu! To město se nejmenuje Kocourkov, ale Kravaře.

Na dotaz zda bych něco v článku změnil jsem uvedl, že na článku Kocourkov nemám co měnit a na uvedených skutečnostech trvám, s výjimkou formulace, že Buly elektrickou energii následně městu prodá. Místo prodá mělo být přesnější … přefakturuje…

To ovšem nic nemění na tom, že za článkem si stojím a nevidím na něm nic pomlouvačného.

Toto trestní oznámení není první snahou kriminalizovat mou osobu. Jsem statutárním zástupcem (což hraje významnou roli) Sportovního klubu Kravaře (SK). Před rokem bylo podáno jiné trestní oznámení panem Peterkem z MFK Kravaře. Rovněž na neznámého pachatele. MFK, jak známo, vznikl v roce 2014 jako zcela nový spolek bez historie a přetáhl do svých řad všechny fotbalisty. Tehdy ovšem byl předsedou tohoto spolku pan Šárka. Panu Peterkovi se nelíbilo hospodaření SK a podal výše zmíněné trestní oznámení na neznámého pachatele, tedy na mě, jako statutárního zástupce SK. Věc byla odložena i přes stížnost, kterou pan Peterek následně podal.

Nyní tedy druhý pokus.

Než jsem vstoupil do komunální politiky nedokázal jsem si představit, že někdo používá i takové metody ke zkompromitování lidí. Ale taková je skutečnost.

Já mám takovou vrozenou vlastnost, že se chovám k lidem stejně, jako oni ke mně. Nikdy předtím mě nenapadlo, že bych na někoho trestní oznámení podal. Teď už tuto možnost nemohu vyloučit.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 367 krát