Lis 062014
 

Takže už máme oficiální datum:

Dosavadní starosta města Kravaře svolává 1. (ustavující) zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kravaře.

Místo konání: Město Kravaře – sál zámku č. 21, Alejní 24, Kravaře č.p. 377
Doba konání: 12.11.2014 od 17:00 hodin

Navžený program:

 1. Zahájení, hymna
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Kravaře
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 4. Schválení programu 1. (ustavujícího) ZM a Jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kravaře
 5. Volba členů návrhové komise
 6. Volba členů volební komise
 7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty(ky), místostarostů a dalších členů rady města
 8. Stanovení počtu členů rady města a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
 9. Volba starosty(ky) a místostarostů
  a) volby starosty(ky)
  b) volba místostarostů
 10. Volba dalších členů rady města
 11. Svěření úkolů starostovi(ce), místostarostům, určení místostarosty, který bude zastupovat starostu(ku) v době jeho(jí) nepřítomnosti a určení pořadí zastupování druhým místostarostou
 12. Zřízení finančního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů výboru
 13. Zřízení kontrolního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů výboru
 14. Zřízení výboru pro národnostní menšiny, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů výboru
 15. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města(§ 72 zákona o obcích) a členům výborů
 16. Svěření kompetencí radě města na úseku rozpočtových opatření
 17. Stanovení termínu 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
 18. Diskuse
 19. Závěr

Zobrazeno: 262 krát