Bře 252022
 

Stavebniny Kravaře

Na jednání zastupitelstva města dne 8.12.2021 se mimo jiné projednával i bod, týkající se stavebnin v Kravařích.

Obdrželi jsme informací, kterou bychom mohli klidně nazvat jako klamnou.

 

Paní Mgr. Monika Brzesková, starostka města uvedla:

“Dosud není uzavřená nájemní smlouva na pozemky pod části stavebnin OD Tempo, které jsou užívány bez nájemní smlouvy z důvodu neustálých žádostí o dílčí změny ze strany OD Tempo.

Nyní nám byla doručena nabídka na koupi budov a části pozemků, které jsou v majetku OD Tempo a to za celkovou cenu 7.650.000,- Kč. Při jednání se zástupci Úřadu pro zastupování státu vyšlo najevo, že OD Tempo jedná o převodu zbylých pozemků, které jsou právě ve vlastnictví ÚZS. Uvedená nabídka je tedy nekompletní a neobsahuje hodnotu pozemků ÚZS, které v odhadu jsou oceněny částkou 1.200,- Kč/m, celkem tedy 3.577.200,- Kč. Celková hodnota pozemků vč. Budov činní tedy podle našich kalkulací 11.227.200,- Kč.”

ZM pak přijalo navržené usnesení:

ZM neschvaluje rozhodnout o koupi pozemků a budov k prodeji obchodního družstva Tempo se sídlem……………z důvodu nekompletní nabídky.”

Za uvedených podmínek jsme tedy nerozhodli o odkupu, jelikož jsme chtěli vyčkat na vyřešení celé záležitosti. Klamná informace však spočívala v tom, že smlouva o nájmu byla uzavřena v září 2021 a paní starostka tedy o ní v době konání zastupitelstva už věděla. OD Tempo nechtělo dát svůj majetek do dražby, pokud město o „stavebniny“ projeví zájem.

Vedení města ve čtvrtek 17.3.2022 obdrželo od opozice výzvu k dodatečnému řešení celého problémů, ale nic se nestalo.

Dražba proběhla 21.3.2022 a nemovitost vydražil pan Rybka z Kravař. Náhoda nebo důmyslně připravená akce. Ještě si počkáme, kdo bude uveden v katastru nemovitosti Kravař.          Účelové jednání i střet zájmů.

“Patrioti, kteří milují své Kravaře.”

 

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 251 krát