Srp 142018
 

Starostka mlčí, pověřená tajemnice nereaguje, vedoucí odboru financí je mrtvým broukem…

Dne 9.7.2018 jsem požádala prostřednictvím emailu vedoucího odboru financí Bc. Lukáše Baďuru a na vědomí paní starostku Mgr. Moniku Brzeskovou, o informace:

  • kolik peněz utržilo města za vydražené pozemky v lokalitě Böhmová
  • kolik peněz bylo spojeno s výdaji (inž. sítě, vlastní dražba, zaměření a pod.)
  • na co město použije čistý zisk,

které jsem měla, jako zastupitelka, dle zákona o obcích, obdržet do 30 dnů.

Protože nemohu odesílat poštu prostřednictvím datových stránek, město mě vyzvalo k písemném podání 16.7.2018. Lhůta pro podání informace je dána prvním podáním. Přeloženo do češtiny, do 9.8.2018 jsem měla požadované informace obdržet. Vyžádali jste si je Vy, občané Kravař, prostřednictvím našich stránek.

K dnešnímu dni se takto nestalo.

Město nerespektuje zákony. Nechce, pravděpodobně, obyvatele informovat. Vyzvala jsem paní starostku a pověřenou tajemnici k nápravě. Všichni mlčí. Oba místostarostové asi neví o čem je řeč.

Takže historie se opakuje.

Jak je vidět, ani změna politické strany nemotivuje paní starostku ke změně názoru.

Podivné praktiky vedení města.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 228 krát