Čvn 222018
 

…se konalo dne 20.6.2018 v počtu 17 zastupitelů. Chyběli koaliční zastupitelé pan Ing. Jan Skřeček, pan Alois Hadamczik, paní Bc. Petra Guldová a pan Mgr. Josef Melecký. V úvodu běžné záležitosti. Bereme na vědomí veškeré zprávy. Pak oceňujeme na návrh Českého červeného kříže.

Na pořadu dne je Buly aréna – Aquapark Kravaře, p.o. – žádost o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci.

Opozice vznáší námitku, v případě výměny celé kompletní jednotky se z našeho hlediska již nejedná o neinvestiční příspěvek (opravu), ale o investici. Z tohoto důvodu podává Ing. Milan Rostek protinávrh založený na předběžném projednání s pracovníkem krajského úřadu. Taktéž starostka předkládá písemné stanovisko krajského úřadu, opačného významu. Záleží nám na tom, aby v případě, že se jedná o investici, byl o částku 850.000 Kč navýšen majetek města, nikoliv majetek druhé strany.

Místostarosta pan Ing. Andreas Hahn se ztrapnil, když neudržel emoce na uzdě. Napadá nás za článek Kocourkov, napadá stránky Jistoty, napadá žlutý leták, který se nyní objevuje ve schránkách obyvatelů Kravař. Napadá zastupitele opozice, používá slova svého koaličního kolegy „Vy jste nic nedokázali“. Je arogantní. Zasahuje starostka, která žádá místostarostu pana Ing. Andrease Hahna o ukončení osobního napadání. Požadujeme po řediteli Aquaparku jasné stanovisko s uvedením v zápise, že nejde o výměnu MaR jako celku, ale pouze výměnu komponent (což je důležité z hlediska toho, zda jde nebo nejde o investici. Příspěvek schvalujeme. Plníme tak smlouvu mezi Aquaparkem a městem.

Dojde i na fotbal. Náš zastupitel pan Ing. Herbert Kahler znovu vyzývá město, aby si konečně majetek fotbalu převzalo, jak navrhuje už od roku 2014. Uvádí, že trvá na pár bodech, které musí být zachovány např: město převezme majetek bezplatně a bezplatně majetek předá zpět, pokud se fotbal na hřišti nebude hrát, majetek nebude předán třetí osobě, apod. Během pár dnů může být majetek předán, pokud město projeví zájem. Dosud se však toto nestalo.

Závěr jednání – informace o běhu zámeckým parkem, který navštívil známý epidemiolog a lékař ostravské nemocnice. Spolu s panem farářem podpořili sbírku pro nemocné děti v Africe. Ani zmínka o tom, že akci navštívil i politik Tomio Okamura (SPD). Konkurence.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 481 krát