Lis 182018
 

Jaké mám pocity z druhého zasedání nového zastupitelstva? Jsou to rozpaky. Bylo první po ustavujícím zasedání a hned bylo MIMOŘÁDNÉ. Co tak mimořádného se přihodilo, že jsme se museli mimořádně sejít v naprosto nevhodnou dobu?

Na programu byl jediný bod a to nalití jednoho kulatého miliónu do Aquaparku. Buď jsme my zastupitelé nedostali všechny informace nebo bylo svolání tohoto zastupitelstva zbytečně zbrklé a nepřipravené. Pokud byly naše informace kompletní tak jsme mohli s tímto bodem počkat do řádného zasedání v prosinci.

Dověděli jsme se toto, cituji ze žádosti, podepsané ředitelem aquaparku:
„Žádám o neinvestiční finanční příspěvek na provoz Buly aréna-Aquapark Kravaře, příspěvková organizace v celkové výši 1 000 000 Kč. Na rok 2018 jsme jako příspěvková organizace žádný provozní příspěvek nedostali a z důvodu nárůstu cen energií nejsme schopni sami tyto závazky uhradit. Proto žádám Zastupitelstvo města Kravaře o schválení výše uvedené částky k uhrazení provozních nákladů za energie.“, konec citace.

Tato žádost nebyla ničím podepřena. Teprve v den konání zastupitelstva jsme dostali tabulku s nějakými údaji, které nebylo možno pro krátkou lhůtu nastudovat, natož ověřit.

Přesto bylo žádosti hladce vyhověno. Jen JISTOTA a SPD se zdržely.

Měl jsem k tomu pár dotazů. Mě pan ředitel nepřesvědčil, už proto, že nejprve údajně neměl ani na výplaty mezd, ale pak ty peníze „našel“ a mzdy byly. Nechápu jak se mohou peníze uvnitř nějakého podniku najít. Já taky nějaký čas podnikám a peníze buď mám anebo nemám. Proto jsem se zdržel hlasování. Do rozpaků mě přivedli zastupitelé nové koalice tím, s jakou lehkostí poslali další milion do aquaparku. Možná měli informace, které jsem já neměl.

Už po skončení zasedání jsem se zeptal pana ředitele, jak je možné, že nezná ceny energií na celý rok dopředu a dověděl jsem se, že nakupuje energie, t.j. hlavně plyn na burze. Je na něm jestli cenu fixuje na den, měsíc nebo třeba na rok, prý se tak ušetří. Ale stejně dobře se taky dá prodělat. Letos se tedy prodělalo. Naskýtá se otázka kdo je za to zodpovědný? Tohle nikdo neřeší a když chybí peníze, tak je bezelstné zastupitelstvo pošle.

Co k tomu dodat? Když už peníze jsou přiděleny, tak by se mělo důsledně zkontrolovat zda byla částka jednoho milionu skutečně potřebná.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 186 krát