Kvě 302018
 

V květnovém Besedníku byly vedle sebe na straně 4 otištěny dva články o Aquaparku. Můj a článek pana Aloise Hadamczika.

Pan radní Hadamczik mne v článku „Radní Alois Hadamczik o Aquaparku“ nařkl ze lži a překrucování skutečností, aniž uvedl jediný příklad, kdy jsem lhal nebo jedinou skutečnost, kterou jsem překroutil. Pak vyjmenovává své zásluhy a říká, že si myslí, že lidé v komunální politice by měli pracovat pro město a pro občany.

V tom se shodneme. Práce zastupitele spočívá především v aktivní účasti na zasedáních Zastupitelstva. V létech 2015, 2016 a 2017 se konalo 19 zasedání Zastupitelstva. Každý ze zastupitelů za JISTOTU se zúčastnil 18 zasedání. A jak si tuto práci představuje pan Hadamczik? Ve sledovaném období se tento pán účastnil pouze šesti jednání z devatenácti. Z těch šesti ještě ze dvou předčasně odešel. Nemůže tedy vědět, kolik návrhů podala JISTOTA na těchto jednáních, když tam nebyl.

Informace v mém článku jsou prý zavádějící a vytržené z kontextu. Uvedl jsem pouze fakta obsažená ve smlouvě, ze které jsem citoval. Naproti tomu pan Hadamczik dští bez důkazů kolem sebe síru a oheň na všechny strany, tedy hlavně na mne. Plete páté přes deváté. Nebudu se vyjadřovat ke všem jeho výrokům, pouze k Aquaparku. K tomu ostatnímu třeba někdy jindy.

Pletou se mu pojmy. Jednou prohlásí, že Aquapark je výlučně jeho majetkem, podruhé, že město má od něj Aquapark ve výpůjčce a nyní zase, že Aquapark městu daroval. Nic z toho není pravda. Aquapark je společným majetkem sdružení BULY ARÉNA a města Kravaře. Neexistuje ani smlouva o výpůjčce, ani smlouva darovací, pouze „Smlouva o sdružení“, ze které jsem citoval.

Tak kdo tady lže nebo překrucuje skutečnosti?

Ing. Herbert Kahler, zastupitel JISTOTA

Zobrazeno: 544 krát