Led 222016
 

JistotaVážení spoluobčané,
možná si ještě vzpomenete, že v srpnu 2014, těsně před volbami, vyšel v Besedníku anonymní článek, který měl pošpinit mé jméno a v očích kravařské veřejnosti mě zdiskreditovat. Tvrdilo se v něm, že jsem byla spravedlivě potrestána za odeslání e-mailu s rasovým obsahem, což bylo důvodem pro propuštění a zároveň jsem byla, dle článku, uznána vinnou z přestupku za ohrožení vzájemného soužití.

Nic z toho není pravda.

Bránila jsem se soudní cestou a soud rozhodl, Město Kravaře výpověď vzalo zpět a já jsem dohodou ukončila pracovní poměr. Dále soud 10.11.2015 rozhodl, že jsem žádný takový přestupek nespáchala a správní orgány pochybily (myšleno Krajský a Městský úřad), když rozhodly jinak. Proto soud jejich rozhodnutí zrušil a uznal, že má žaloba byla opodstatněná. Podotýkám, že v této věci rozhodoval krajský i nejvyšší soud.

Na základě mých zkušeností, Vám chci říct, že to nebyl marný ani finančně náročný boj, je to jen o tom, nebát se a jít si za svým cílem, být silný. Ne všichni mají „strýčky v pekle“ , ne všichni jsou uplatitelní, jak si neustále veřejnost myslí.

Děkuji všem, co mě podporovali.

Bc. Irena Sentenská
Zastupitelka, JISTOTA

Zobrazeno: 152 krát