Náš program pro volební období 2018 – 2022

 

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů – JISTOTA pro volební období 2018 – 2022

Naše priority:
 • úprava Náměstí
 • nový městský hřbitov
 • převzetí provozu fotbalového stadionu pod Město
 • Aquapark – narovnání vztahů s Buly
 • zrušení místa druhého místostarosty
 • obsazení místa tajemníka
 • osazení veřejných prostranství lavičkami
V oblasti dopravy:
 • frekventované přechody pro chodce a všechny hlavní vjezdy do města vybavíme semafory
V oblasti bezpečnosti města:
 • znovu otevřeme otázku protipovodňových valů na Dvořisku, aby bylo možno zrušit stavební uzávěru v této městské části
V oblasti odpadového hospodářství:
 • svoz odpadů dětem do čtyř let a občanům nad 80 let věku zdarma
 • navýšení počtu veřejných odpadkových košů podle skutečných potřeb
V oblasti životního prostředí:
 • obnova polních cest, výsadba alejí
 • výsadba plodonosných dřevin
V oblasti sportu:
 • budeme podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže
 • budeme podporovat kravařské sportovní kluby
V oblasti kultury:
 • Obecní dům s knihovnou, sálem pro konání kulturních akcí, promítání filmů, hraní divadla, konání koncertů, tanečních zábav, diskoték atd.
 • vybudování dětského hřiště na Dvořisku
Pro spolky:
 • umožníme spolkům užívání městského majetku zdarma (např. party stany)
 • městská sportoviště a tělocvičny budou zdarma pro všechny organizované sportovce našeho města
 • individuální dotace na činnost spolků budou rozdělovány podle předem daných pravidel
V oblasti sociálního zabezpečení:
 • zřídíme sociální a startovací byty
S námi ale taky máte JISTOTU, že:
 • v rámci veřejných zakázek budeme dodržovat zásadu transparentnosti
 • umožníme občanům vyjádřit svůj názor v Besedníku a na webových stránkách města
 • zřídíme technické služby