Bře 272015
 

Tak by se dal nazvat hlavní program středečního Zastupitelstva. Parcely v lokalitě „U Hranic“ budou prodávány občanům. Cena stanovena průměrem dvou nezávislých posudků je 970 Kč/m2. Koalice navrhovala prodej prostřednictvím dražby. Z jejich úst čistá a prokazatelná.

Opozice zastávala jiný názor. Chtěla znát podmínky prodeje, chtěla záruky, že se na stavebních pozemcích bude skutečně v dohledné době stavět, chtěla pozemky přednostně pro kravařské občany, což údajně nelze. Koaliční zastupitelé se nám snažili vnutit dražbu jako jediný vhodný způsob prodeje, jinou možnost nenabídli, i když jsme jiné možnosti navrhovali (např. přímý prodej, obálkovou metodu nebo kombinaci dvou metod).

Prodej dražbou nebyl schválen. Protentokrát. Po předchozích zkušenostech se dá předpokládat, že koalice prosadí svou na nejbližším zasedání zastupitelstva. Zajímavý dotaz vznesla jedna občanka Kravař. Dotazovala se, kde se poděly vrácené peníze (asi 13.800.000 Kč) za tyto pozemky, které měly sloužit pro vybudování inženýrských sítí v této lokalitě. Těžká otázka.

Aktualizace 1.4.2015:
Dnes vyšel k tomuto tématu článek v Opavském deníku s názvem „Veřejná dražba v Kravařích neprošla“.

Aktualizace  9.4.2015:
Přikládáme situační nákres návrhu na rozdělení stavebních pozemků, který dostali všichni zastupitelé – U Hranic. Ještě dodáváme, že zatím nejsou tyto pozemky zaspány v katastru nemovitostí.

JISTOTA

Zobrazeno: 46 krát