Pro 052016
 

JISTOTU znepokojuje výše výdajů za právní služby, za které město Kravaře rok co rok vynakládá více než milion korun. Naše zastupitelka Bc. Irena Sentenská proto požádala o kopie smluv a faktur, které s těmito výdaji souvisí. Řízení dosud není u konce, ačkoliv žádost byla podána již 1.8.2016 a dosud ji provázejí obstrukce ze strany města.

Na původní žádost odpovědělo město dopisem, ale smlouvy a faktury paní Sentenské neposkytlo. Obrátili jsme se na Ministerstvo vnitra, odbor kontroly a dozoru, které doporučilo podat stížnost ke Krajskému úřadu, což jsme učinili.

Ten vydal rozhodnutí a v něm přikázal požadované dokumenty vydat. Zároveň vytknul městu formální pochybení v tom, že mu nebyl zaslán kompletní spis a současně konstatoval, že město nedodrželo lhůtu na odpověď stanovenou zákonem.

Město reagovalo tak, že požadované dokumenty paní Sentenské zaslalo, ovšem některé údaje začernilo. Výjimkou není ani celá začerněná stránka – shrnuto obchodní tajemství. Nedobrá reklama pro Kravaře před Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Závěrem ještě podotýkáme, že každý zastupitel má zákonné právo na bezplatné informace. O dalším postupu Vás budeme informovat, neboť kauza pokračuje…

Ing. Herbert Kahler
Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 214 krát