Čvc 242017
 

V minulosti jsme informovali o našem znepokojení nad způsobem, jak město nakupuje právní služby. Seznámili jsme vás se skoro rok trvající anabází se žádostí o poskytnutí informací o smlouvách a fakturách, které se k právním službám váží. Po deseti měsících jsme získali potřebné informace, především díky vytrvalosti naší zastupitelky Bc. Ireny Sentenské, která žádala informace, na které jsme měli právo a nakonec je získala. Po celu tu dobu to vypadalo na hru kočky s myší. Hra trvala tak dlouho až se kočka unavila a dostali jsme, o co jsme žádali.

Tak trochu zanikly informace, které se odehrály na pozadí tohoto příběhu. Město se konečně zbavilo smluvní advokátní kanceláře a zaměstnalo právníka na půl úvazku, který by měl zvládnout veškeré běžné právní úkony pro město a právní servis pro starostku. Na první pohled je zřejmý rozdíl: Zatímco smluvní právník trávil na úřadě čtyři hodiny týdně, je poloviční pracovní úvazek zaměstnaného právníka 20 hodin týdně. Lakonicky řečeno město získá za méně peněz více muziky. A budeme v tomto případě neskromní, když řekneme, že je to především díky soustavnému tlaku zastupitelů JISTOTY.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler

Zobrazeno: 272 krát