Dub 272019
 

Se sešlo 17. dubna 2019. Měli jsme jeden cíl, předběžně se vyjádřit k některým situacím, které mohou nastat s narovnáním vztahů mezi Aquaparkem a městem Kravaře a s řešením majetku SK Kravaře.

Co se týče Aquaparku je situace velmi složitá. Byly nám předloženy předběžné a městem akceptovatelné návrhy. Jak se zdá, nejreálnější by mohlo být řešení, kdy město odkoupí část Aquaparku patřící v současné době sdružení Bully.

Dalším bodem jednání bylo převedení majetku SK Kravaře na město Kravaře. Jedná se o majetek, který využívá MFK Kravaře. Celá kausa je nyní v jednání a zastupitelé předběžně souhlasí s převedení majetku městu Kravaře.

V současné době nemůžeme k situacím více uvést, neboť řešení vyžaduje hodně času, trpělivosti a další vyjednávání. Žádná strana se nechce vzdát svých představ.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 163 krát