Úno 192018
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 18. zasedání zastupitelstva města.

Zasedání proběhne ve středu 21.2.2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dveře č. 205

Na zasedání se bude projednávat mimo jiné dotace z rozpočtu města pro Buly arénu (viz. bod programu č. 6.1. – Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018 – Buly aréna-zájmové sdružení), o které píšeme na našich stránkách v článku nazvaném „Ultimátum„.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zobrazeno: 55 krát