Srp 222018
 

Dne 16. 8. 2018 jsem obdržela požadované informace. Nevím, zda důvodem byla prezentace na našich stránkách nebo si vedení města uvědomilo, že takto řešit žádost zastupitele, obzvlášť před volbami, je velmi zvláštní. Nicméně, musím napsat, že dopis s odpovědí vykazuje chybu v datu podání a není proto v souladu se zákonem. Toto by si vedoucí zaměstnanec neměl dovolit. Taktéž pověřená tajemnice paní Holeschová, jako nadřízená, by měla důsledně kontrolovat práci svých podřízených. Rovněž 2. místostarosta pan Ing. Andreas Hahn (ODS), kterému byly investice a financování svěřeny k dohledu na ustavujícím zastupitelstvu, situaci neřešil.

Z odpovědi, kterou jsem obdržela, uvádím:

  • Město Kravaře utržilo v dražbě za pozemky v lokalitě Böhmová celkem 18.960.000 Kč
  • Výdaje spojené s realizací pozemků (inž.  sítě, vlastní dražba, zaměření pozemků apod.) ještě nejsou úplně vyčísleny.
  • Momentální zisk 2.477.421 Kč bude použitý na:

Realizaci a dokončení akcí vázaných na dotační tituly a pro překlenovací období k těmto akcím – kdy přesně město nezná termín vyúčtování dotaci a žádosti o platbu, tzn., že akci musí nejdříve realizovat z vlastních zdrojů. Jedná se především o akce:

  1. Z havarijního programu na obnovu nemovité kulturní památky – areál zámku s parkem na opravu krovu, střechy a klempířských prvků kaple
  2. Z Moravskoslezského kraje na „Restaurování klenby zámecké kaple sv. Michala v Kravařích„
  3.  Z integrovaného regionálního operačního programu „Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně„

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 206 krát