Čvn 272015
 

Před šestým zastupitelstvem se nekonala pracovní porada, nebyla potřeba. Oceňovali jsme dárce krve a slečnu, která zachránila jeden lidský život.

Schvalovali jsme závěrečný účet SOH (sdružení obcí Hlučínska) za rok 2014 a závěrečný účet města rovněž za rok 2014. Někteří členové opozice se pozastavili nad vysokými položkami za právní služby a pohoštění a proto se zdrželi hlasování.

Posledním bodem jednání bylo přeložení zastupitelstva z 16.9.2015 na 23.9.2015 z důvodu školícího zájezdu v Norsku. Radní města odjedou na zkušenou již 14. září.  V krizových situacích v té době bude rozhodovat tajemník úřadu. Sdělila starostka města na dotaz našeho zastupitele Ing. Herberta Kahlera. My ostatní jen doufáme, že nás radní budou o přínosu městu této akce informovat.

V diskuzi pak Bc. Sanda Rostková (Nová síla Kravař) informovala o tom, že zpracovala na přání starostky města, návrh na zpracování informací v Besedníku. Tomu předcházela e-mailová diskuze ze strany ODS, kde jejich reakce přímo vystihla jejich mentalitu – prý mají na starosti důležitější věci.

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 4 krát