Zář 212018
 

Sešli jsme se téměř všichni. Chyběl jen pan Mgr. Josef Melecký (ODS). Schválili jsme návrhovou komisi, program zastupitelstva a pak už jsme vše jen schvalovali. Stravenky uvolněným i neuvolněným zastupitelům ve výši 80 Kč, za podmínky, že odpracují alespoň 4 hodiny, příspěvek na ošacení při výkonu občanských záležitostí jako je např. vítání občánků, svatby apod. ve výši 1000 Kč/os a den.

Bod – Návrh na rozpuštění sdružení formou dohody – BULY ARÉNA, zájmové sdružení. Rada města doporučuje, vzít tento návrh na vědomí. Vystupuje pan místostarosta Ing. Andreas Hahn. Uvádí, že je znechucen ze čtyřletého napadání ze strany opozice směrem k aquaparku a proto navrhuje nové znění usnesení – rozpustit sdružení Bully aréna k 1. 1. 2019. Argumentujeme tím, že je potřeba připravit novou smlouvu a nyní, kdy se noví zastupitelé v letošním roce sejdou jen na ustavujícím zastupitelstvu je nereálné vše připravit.

Poslední Zastupitelstvo mohla to být poklidná selanka o několika bodech, ale nebyla. Zasedání nevybočilo ze zajetých kolejí. Pan Hadamczik nadával, napadal opozici, častoval nás svými výpady a nedal pokoj ani panu faráři. Dostalo se mu od nás pokárání za nevhodné chování, tak prohlásil, že pan Kahler je trestně stíhán, ten žádá omluvu, což později pan Hadamczik zmírnil, že se nejedná o trestní stíhání, ale o trestní oznámení s tím, že ničemu nerozumí a všechno se mu plete. Na dotaz pana Ing. Herberta Kahlera, zda se jedná o omluvu z jeho strany se nevyjadřuje, pak odpovídá, že ne. Poslední stanovisko vydává pan Herbert Kahler. (vše bylo zaznamenáno a nahráno na nahrávacím zařízení, tak jak požadoval) Pan Hadamczik napadá i mne. Uvádím, že trestní oznámení pro pomluvu bylo podáno na neznámého pachatele, vedeno proti mně není.

Do diskuze se zapojuje i pan Ing. Milan Rostek, který vyslovuje svůj názor směrem k panu Hadamczikovi. Celou tuto diskuzi chápe jako populistický krok před volbami. Opozice vnímá projev obou pánů pana Hahna a pana Hadamczika jako jejich prohru, jako nejhorší za poslední 4 roky. Měli jsme konečně pocit, že máme navrch.

Neklidný konec, přesto si přejeme, aby ve volbách zvítězil zdravý rozum, aby občané svobodně, bez emocí a strachu zvolili své zastupitele, kterým budou po celé další 4 roky důvěřovat.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
Jistota

Zobrazeno: 277 krát