Zář 272021
 

Vážení naši čtenáři,

Dne 22.9.2021 proběhlo zastupitelstvo v počtu 15 zastupitelů ve Farní stodole. Zastupitelstva jsem se tentokrát z důvodu jiného pracovního vytížení nezúčastnila, přesto se mi povedlo, sledovat alespoň některé pasáže v on-line vysílání.

Na programu byla výměna předsedkyně Kontrolního výboru. Paní Bc. Petra Guldová se vzdala své funkce předsedkyně KV a na její místo byl zvolen pan Heribert Sentenský. Dalším důležitým bodem byl návrh na umístění voltaické elektrárny v katastru města Kravaře. Velice emotivní bylo vystoupení pana Ing. Andrease Hahna, jehož příspěvek byl věcný a konkrétní. Směřoval směrem k ČEZu a vedení města.

Upozornil pracovníka ČEZu, kdo je nejvyšším orgánem města a z příspěvku se nic nedověděl. Prohlásil, že po vyslechnutí nic neříkajícího příspěvku nebude pro lokalitu hlasovat.

Za vhodnou lokalitu byly doporučeny pole nad pískovnou. Nyní je ještě potřeba vyhlásit lokalitu za průmyslovou, neboť na polích o bonitě č. 1 a 2 se nesmí stavět.

Na závěr bych všem čtenářům chtěla sdělit, že již nadále nebudu na našich stránkách popisovat jednání zastupitelstva. Vždy na naší pozvánce je uveden link, jak lze sledovat on-line vysílání a jistě souhlasíte se mnou, že přímé sledování nenahradí žádný článek. Sedm let jsme popis jednání uváděli na našich stránkách, když neexistovala směrem k obyvatelům žádná informovanost.

Na závěr mi dovolte, popřát Vám, příjemné sledování každého dalšího jednání zastupitelstva.

Bc. Irena Sentenská
SNK – Jistota

Zobrazeno: 135 krát