Kvě 192020
 

Se konalo dne 18.5.2020 na zámku v Kravařích v počtu 16 zastupitelů.

Nouzový stav sice skončil, přesto jsme dodrželi 2 metrový odstup a každý zastupitel seděl sám u stolu. Zcela běžné zastupitelstvo začalo schválením programu a zvolením návrhové komise. A pak už se jen jednalo. Vysílání online nebylo zajištěno, hlasovali jsme zvednutím ruky. Schvalovala se účetní závěrka za rok 2019, směny pozemků, kotlíkové dotace a další.

Největší diskuze se vedla na závěr zastupitelstva a točila se kolem COVIDu. Zastupitelům vadily zápisy krizového štábu, které byly částečně začerněny a to i v případě, že se nejednalo o osobní nebo citlivé informace, jako např. počet roušek pro zaměstnance nebo přítomní členové krizového štábu.

Napaden byl i dopis, který se objevil jak na Facebooku města, tak ho obdrželi všichni zastupitelé. Měl charakter anonymního odesílatele. Byl napsán na hlavičkovém papíře, nicméně nebyl podepsán a vedení města nebylo schopno uvést důvod anonymity.

Vystoupila i Mgr. Sandra Hradilová, které vadil předložený rozpočet za rok 2019 bez pohledávky za nevrácené odměny.

S předposledním příspěvkem vystoupil Ing. Herbert Kahler (SNK – Jistota) a zajímalo ho, proč nebylo kontrolováno sportoviště v Olšinkách, kde i přes vládní nařízení byl čilý ruch. Naprostá neovladatelnost a arogance vedeni města bylo odpovědi.

Na závěr paní Bc. Irena Sentenská požádala o informaci, kolik členů krizového štábu se jednání pravidelně účastnilo. Zajímavostí je, že někteří členové KŠ vůbec nevěděli, že nějaké jednání probíhala. 

Závěrem přejeme pevné zdraví všem.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 256 krát