Čvc 012020
 

Dělo se i 24.6.2020 v zasedací místnosti MěÚ v Kravařích.

Opět se jednalo o aquaparku. Místostarosta nám představil výsledek z nového jednání, kterého se tentokrát zúčastnili jen právnici obou stran.

Dle avizovaného návrhu ze strany Bully, došlo jen k nepatrné změně:

Za Buly byly předneseny dva nové návrhy řešení:

  1. prodej Aquaparku Městu za cenu 30 MCZK a současně závazek Města poskytovat dotace Buly Aréně ve výši 2 MCZK/rok po dobu volebního období (tj. 2020, 2021 a 2022);
  2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji Aquaparku Městu za cenu 30 MCZK nejpozději do 30. 6. 2023 (tj. aby případné nové zastupitelstvo mělo možnost rozhodnutí o prodeji změnit) a současně závazek Města poskytovat dotace Buly Aréně ve výši 3,1 MCZK/rok po dobu volebního období (tj. 2020, 2021 a 2022);

Dále bylo prezentováno neochvějné rozhodnutí Buly Arény převzít užívání Aquaparku do „střídavé péče“ počínaje dnem 1. 9. 2020 (tj. Buly Aréna 5 měsíců, Město 3 měsíce) a to i za využití služeb bezpečnostní agentury; Aquapark by pak byl Buly Arénou provozován v omezeném režimu (přístup jen hosté hotelu apod. nikoliv široká veřejnost);

 Starostka města vyzvala všechny zúčastněné zastupitele k vyjádření. Ani po této schůzce nejsou zastupitelé jednotní. Většině vadí 3letá dotace, některým výše kupní ceny. Hodně se diskutovalo nejen na schůzce, ale i následující dny prostřednictvím e-mailu, kde docházelo k nevhodným napadání. Vzhledem k tomu, že Jistota požádala o stanovisko Ministerstvo vnitra ČR, ze kterého vyplývá velká opatrnost s navýšením ceny, SNK – Jistota nesouhlasí s diskutovanou výši 30.mil. Kč.

Bc. Irena Sentenská
Jistota 

Zobrazeno: 179 krát