Lis 052019
 

V pořadí 9. zastupitelstvo se konalo 4.11.2019 v jednací místnosti zastupitelstva. Program nepodpořila opozice.

Z pozvánky se dovídáme, že na programu dne jsou volby 2 radních, prodeje pozemků, kotlíkové dotace a půjčky na kotle, aquapark a tolik diskutované odměny – dary vedení města. Dále budu používat výraz dary.

Volíme volební komisi. Pan Ing. Milan Rostek odmítá předsedu volební komise. Místo něj je zvolena Bc. Petra Guldová. Paní Eva Jurášková (ODS) se stává členkou rady, stejně jako pan David Bitomský (SPD). Dobrovolně odstupuje Ing. Petr Muczka, na jeho místo je zvolen Petr Vilášek (ANO).

Aquapark. Výpověď běží. Provoz končí 30.11.2019. Město se doposud zúčastnilo pouze jednoho jednání, ale tvrdí, že aquapark nechce zavřít. Žádáme starostku o její názor, případně o návrh. Odpověď přenáší na místostarostu. Přítomen je i právník, který zastupuje město ve sporu. Městský právník naproti tomu uvádí, že se v situaci neorientuje. Nic se nedovídáme a řešení žádné zatím není.

Pak diskutujeme o pozemcích a závěr patří darům vedení obce. Diskutuje především pan Ing. Herbert Kahler, paní Bc. Irena Sentenská (oba Jistota), pan Ing. Milan Rostek a paní Mgr. Sandra Hradilová (oba Nová Síla). KDU – ČSL mlčí. Mlčí celá koalice. Ptáme se, proč prostředky nevrátili na účet města, proč neinformovali zastupitelstvo apod. Velmi zvláštní názory právníka města jsou zcela v rozporu s vyjádřením Ministerstva vnitra (MV), které jsme k problému obdrželi. MV ve svém vyjádření uvedlo:

Podle § 38 odst. 6 zákona o obcích platí: Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“

Vyzvali jsme tedy obdarované k vrácení všech peněz. Jejich jednoznačné stanovisko: nic vracet nebudeme.

Hlasujeme. Koaliční zastupitelé se zdrželi hlasování, čímž dovolili obdarovaným užívání dohromady 230.000 Kč z městských prostředků. V současné situaci se tito zastupitelé dostali do roviny trestního práva a to i ten, který ještě nedávno usiloval o rozpad koalice a sám chtěl situaci řešit podáním trestního oznámení snad na vše, co je spojené s úřadem.

Politika je věc špinavá.

Pak už jen gratulace panu Ing. Herbertu Kahlerovi k životnímu jubileu.

Závěr:
Živý přenos zastupitelstva tentokrát sledovalo nejméně 182 diváků. Takže přenos plní svůj účel.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 291 krát