Říj 292019
 

Deváté zasedání zastupitelstva se mělo konat 6.11.2019. Termín je změněn na 4.11.2019, zřejmě proto, že někdo z koalice šestého nemá čas. A potřebný bude každý hlas. Program zastupitelům rozeslala starostka hodinu poté, co jsem doručil na podatelnu MÚ návrh Jistoty a Nové síly na doplnění programu, ale náš návrh se v programu neobjevil.

Napsal jsem tedy paní starostce následující mail:

Dobrý den, paní starostko,
dne 25.10.2019 jsem po desáté hodině dopolední doručil na podatelnu žádost podepsanou mnou a paní Mgr. Sandrou Hradilovou (viz. příloha „bod programu“), abyste na program příštího zasedání zastupitelstva zařadila následující body:
Seznámení zastupitelstva se žalobou MV na město Kravaře č.j. MV-7396-18/ODK-2016, s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 120/2016 – 66 a s rozsudkem Nejvyššího správního  soudu č.j. 1 As 190/2018 – 35.
Výzva Mgr. Monice Brzeskové k navrácení částky 100.000 Kč, Ing. Petru Muczkovi k navrácení částky 65.000 Kč a Ing. Andreasi Hahnovi k navrácení částky 65.000 Kč, ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
V pozvánce na zasedání tyto body zařazeny nejsou. Žádám vás, abyste je na program doplnila.
Zdravím.
Ing. Herbert Kahler

Dnes – 29.10.2019 mi přišel mail ze sekretariátu:

Dobrý den pane Kahlere,
projednání bodu týkajícího se odměn vedení města bylo připraveno k bodu organizační záležitosti. Na základě Vaší žádosti podané dne 25. 10. 2019 a z důvodu posunutí termínu zasedání zastupitelstva (pozvánka byla zveřejněna v den podání Vaší žádosti) budou Vámi navrhované body zařazeny do programu přímo na zasedání Zastupitelstva města.
Děkuji za pochopení
Přeji krásný den
Roxana Michalisková
sekretariát

Na ten jsem odpověděl:

Dobrý den, paní Michalisková,
ve vší úctě k vám, nemohu akceptovat vaši odpověď, protože jsem psal mail paní starostce. Očekávám tedy odpověď přímo od ní, ne od sekretariátu. Předejte jí, prosím, tento mail.
Zdravím a přeji pěkný den.
Ing. Herbert Kahler

Proč je tak důležité, aby byl bod programu doplněn před zasedáním?

Pokusím se to vysvětlit ve zkratce: Pokud někdo ze zastupitelů požádá o doplnění programu přímo na schůzi, pak zastupitelstvo hlasuje jen o tom zda zařadí doplňující bod na program schůze. Když neprojde, tak se program nedoplní a předem připravený program se schvaluje celý. Pokud doplněk projde, doplní se bod do programu a hlasuje se o rozšířeném programu.

Aplikováno na následující schůzi – v programu je doplnění rady města, což je klíčový bod pro nově vznikající koalici KDU-ČSL, ANO, SPD a část ODS a zřejmě také důvod změny data konání schůze. Pokud bude náš bod doplněn předem, bude se muset projednat i naše výzva „obdarovaným“ k navrácení peněz, kdežto když se bude doplňovat na schůzi, tak bude většinovou novou koalicí zamítnut a koalice si doplní radu, aniž by se projednávalo navrácení peněz.

V minulosti už se víckrát stalo, že v den konání schůze zastupitelstva, proběhla před tím ještě schůze rady a program byl doplněn ještě před schůzí zastupitelstva, aby se o něm mohlo hlasovat jako o celku.

Obcházení zákona ve věci darů konstatovaly i soudy. A nyní se v tom dále pokračuje, jak se zdá.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 263 krát